Drukuj

logo rk 180W ramach konkursu można uzyskać dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych, tzn.:

  1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych.
  2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim.
  3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.
  4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (wskazanych w punktach 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Budżet programu jest identyczny jak w ubiegłym roku i wynosi 24 miliony złotych. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe realizujące zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności dotyczy to podmiotów o ogólnopolskim zasięgu działania, posiadających odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 70% w przypadku fundacji oraz 80% w przypadku podmiotów innych niż fundacje.

Dofinansowane projekty będą realizowane do końca 2019 roku.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 14 grudnia 2018 r.

Strona internetowa programu:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2419,Program-Sport-dla-Wszystkich-w-ramach-upowszechniania-sportu-w-spoleczenstwie-po.html