szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

ncbrSzanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach informacyjnych z cyklu "NCBR dla firm", które odbędą się: we wtorek 12 marca 2019 r. w Gorzowie Wielkopolskim oraz w czwartek 13 marca 2019 r. w Zielonej Górze. Wciąż mamy wolne miejsca.

sciezki babimostW dniu 05.02.2019r. Burmistrz Babimostu Bernard Radny oraz Skarbnik Gminy Pani Jadwiga Furman podpisali umowę z Zakładem Budowlanym, Roboty Drogowe Bronisław Pyszkowski z Siedlca na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Babimost” w formule zaprojektuj i wybudujna kwotę brutto 3.573.710,39zł.

Taki szturm to ja lubię.

Źródło: Gazeta Lubuska (Czwartek, 14 lutego 2019 r.).

makosa

logo rk 180Na podstawie §18 pkt. 3 statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej REGION KOZŁA

z w o ł u j ę I /XXIV spotkanie Konferencji , które odbędzie się

20 lutego 2019r. o godz. 1500 w świetlicy Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp., ul. Piastowska 37

Proponowany porządek spotkania:

 1. Powitanie i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Wybór Komisji Uchwał i wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 3. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu składu Konferencji
 4. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za rok 2018
 5. Podjęcie   uchwały o przyjęciu sprawozdania
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 ( podjęcie uchwały).
 7. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 8. Udzielenie absolutorium Kapitule ( podjęcie uchwały).
 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu budżetu na rok 2018
 10. Wybór Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały
 11. Wnioski i zapytania
 12. Zakończenie obrad.

Starosta Regionu Kozła

Jerzy Fabiś

instrumentyLokalna Grupa Działania Regionu Kozła zrealizowała zadanie publiczne pt. "Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego Regionu Kozła poprzez zakup instrumentów dla młodych adeptów sztuki ludowej", powierzone przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. "Lubuska Odnowa Wsi", zgodnie z umową nr DFW.V.615.1.42.2018 z dnia  14.11.2018 r. 

W ramach realizacji zadania publicznego dokonano zakupu 3 niezbędnych instrumentów muzycznych (kozioł biały, klarnet Es, skrzypce) wraz akcesoriami i niezbędnym wyposażeniem.

Głównymi odbiorcami zadania będzie młodzież z terenu Regionu Kozła zainteresowana grą na instrumentach ludowych. Będziemy udostępniać zakupione instrumenty młodym adeptom sztuki gry na instrumentach ludowych, którzy chcą się uczyć gry, a nie mają możliwości zakupu własnych instrumentów. Warsztaty nauki gry na instrumentach ludowych organizowane są w każdej gminie należącej do Regionu Kozła, niestety nie każdy ma możliwość wzięcia w nich udziału z powodu braku instrumentów.

Informujemy, że w dniach: 24, 27, 28 i 31.12.2018 r. biuro będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

ksiazki 4Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu zwróciła się do pobliskich placówek szpitalnych z propozycją przekazania do nich książek – darów, najczęściej ubytkowanych z księgozbioru biblioteki, ale jeszcze w dobrym stanie – niezniszczonych, oraz książek otrzymanych w darze od czytelników zbąszyńskiej biblioteki, przekazywanych na tzw. bookcrossing. W odpowiedzi na zapytanie biblioteki, czy jest możliwość przyjęcia książkowych darów na oddziały szpitalne, za zgodą szpitali, przekazano SPZOZ im. Dr Roberta Kocha w Wolsztynie oraz SPZOZ im. Dr Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu książki w łącznej liczbie 213 woluminów. Literacka paczka trafiła do świetlic, oddziałów dla dzieci i oddziałów dla dorosłych pacjentów, zasilając szpitalne biblioteczki.

Akcja „Uwolnij książkę – bookcrossing” jest adresowana do wszystkich , którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi. „Ruchoma biblioteka” polega na zostawianiu książek w miejscach publicznych: restauracjach, klubach, szpitalach czy nawet dworcach kolejowych. W tym celu na przygotowanych półkach, stolikach, regałach zostawia się książki, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej.

DSC 019828 listopada w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu realizowanego przez zbąszyńską młodzież w ramach Konkursu Specjalnego na 100-lecie odzyskania niepodległości pt. „Kieszonkowe muzeum niepodległego Zbąszynia”. Koordynatorką projektu i opiekunem grupy była Magdalena Rożek, starszy bibliotekarz w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu.

Jest to kolejny projekt prowadzony przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży dofinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, w którym uczestniczy młodzież z naszej gminy. Wcześniej młodzi mieli okazję sprawdzić swoje mocne i słabe strony w dwóch Regionalnych Konkursach Grantowych „Równać szanse” z 2016 i 2017 roku, kiedy to realizowali film krótkometrażowy o życiu i działalności Antoniny Woźnej oraz spopularyzowali zbąszyńskie legendy, wydając audiobooka.

128.11 "Alfabet tradycji - biskupizna!" g. 10.00 i g 11.00 (szkoła podstawowa w Zbąszyniu) Zapraszamy po raz trzeci sześciolatki ze szkoły podstawowej w Zbąszyniu na spotkanie z kulturą ludową Wielkopolski. Tym razem spotykamy sie z folklorem Biskupizny.
Alfabet tradycji to cykl interaktywnych spotkań edukacyjnych, w trakcie których dzieci poznają w praktycznej formie kulturę wybranych subregionów Wielkopolski w ujęciu muzyki instrumentalnej, śpiewu, tańca, instrumentów muzycznych, zwyczajów, obrzędów, kodu graficznego i innych wyróżników kulturowych.
Projekt jest realizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Nowym Tomyślu w partnerstwie z firmą Mozaika we wszystkich bibliotekach publicznych powiatu nowotomyskiego. Koordynatorką projektu jest Grażyna Matuszak.
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu "Patriotyzm Jutra".

5W zbąszyńskiej bibliotece odbył się pierwszy „Wieczór polsko-ukraiński” – spotkanie, którego celem było wzajemne poznanie się Polaków i Ukraińców mieszkających na terenie naszej gminy. Chciałyśmy, by Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu stała się miejscem spotkań także dla Ukraińców, którzy przyjeżdżają do nas do pracy, mieszkają tutaj, są obok nas. Dzięki pomocy wielu naszych przyjaciół i znajomych, wspierających nas organizacji i instytucji (m.in. pracownic z Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu, autorów projektu „Niewidzialni”, poznańskiego „Migrant Info Point”), a także osób prywatnych, po kilku miesiącach starań spotkaliśmy się wszyscy na "Wieczorze polsko-ukraińskim". Celem tego spotkania była przede wszystkim integracja Polaków i Ukraińców z najbliższej okolicy. Po pierwsze, chcieliśmy się poznać, tworząc w bibliotece wspólną przestrzeń do rozmów. Chciałyśmy też pokazać imigrantom z Ukrainy, że zbąszyńska biblioteka służy pomocą wszystkim mieszkańcom gminy. Jej statutowa działalność jako instytucji kultury jest bardzo szeroka i jest skierowana także dla Ukraińców i innych przyjezdnych z zagranicy, którzy u nas przebywają. Biblioteka służy także swoją przestrzenią do organizacji różnych działań, na które zapotrzebowanie zgłasza lokalne środowisko, więc mamy nadzieję, że podobne polsko-ukraińskie spotkania w bibliotece będą się odbywać systematycznie.