szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west
Z okazji Dnia Sołtysa składam wyrazy wdzięczności i szacunku wszystkim sołtysom Regionu Kozła za Waszą pracę na rzecz społeczności lokalnej. 
W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła życzę naszym sołtysom także dużo zdrowia, pomyślności i urzeczywistniania wszystkich dobrych pomysłów, które służą mieszkańcom.
 

Prezes LGD RK - Witold Silski