szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu obchodzi w tym roku 55-lat. Uroczystości jubileuszowe zainaugurowane w kwietniu tego roku zakończył koncert finałowy warsztatów z mistrzami zatytułowany Skarby wielkopolskiej muzyki na dudy, kozły i smyki. Spotkanie, które odbyło się 22 listopada 2014 roku w Filharmonii Folkloru Polskiego, było okazją do podziękowania osobom zaangażowanym i aktywnie uczestniczącym w życiu stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Muzyków Ludowych powstało z inicjatywy dyrekcji Państwowego Ogniska Muzycznego 12 kwietnia 1959 roku. Skład pierwszego zarządu stowarzyszenia tworzyli: Tomasz Śliwa – przewodniczący, Tomasz Kotkowiak - zastępca przewodniczącego oraz Antoni Janiszewski - kierownik artystyczny. Celem stowarzyszenia jest propagowanie muzyki ludowej, prezentacja bogactwa folkloru Ziemi Zbąszyńskiej, edukacja i kultywowanie gry na instrumentach ludowych a także przekazywanie tajników ich budowy.

Uroczystość ta dała też sposobność uhonorowania jednego z długoletnich prezesów Stowarzyszenia – Henryka Skotarczyka, który w listopadzie kończy 80 lat. Z tej okazji starosta Regionu Kozła- Tomasz Kurasiński wręczył jubilatowi przygotowany na tę okazję portret Mistrza i życzył mu kolejnych równie udanych lat życia i pozostawania w stałym kontakcie z młodymi muzykami w naszym regionie. Życzenia jubilatowi składało wielu obecnych na sali przedstawicieli środowisk kulturalnych i społecznych. Podziękowania dla laureata nagrody im. Oskara Kolberga za długoletnią działalność artystyczną i edukacyjną na rzecz wychowania wielu pokoleń muzyków ludowych złożył też prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła – Witold Silski. Na zakończenie zebrani mieli okazję wysłuchać koncertu młodych muzyków ludowych z terenu Wielkopolski oraz Regionu Kozła.