szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

dsc 0186W dniu 29.06 w Sali Folkloru i Kultury w Dąbrówce Wlkp. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła. Członkowie LGD udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium i wybrali na czteroletnią kadencję nowe władze . Składy Zarządu i Komisji Rewizyjnej podajemy w zakładce „O nas „ na stronie internetowej www.lgdrk.pl.

Jednym z punktu porządku obrad było wprowadzenie zmian do niedawno uchwalonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, wynikające ze zmiany zapisów w umowie ramowej podpisanej w dniu 20 maja 2016 r. z samorządem Województwa Lubuskiego. W wyniku zmniejszenia środków o 5% na realizację programu PROW na lata 2014 – 2020 należało dopasować przyznane środki do poszczególnych zadań ujętych w strategii. Obradujący podjęli także uchwały o wprowadzeniu nowych zasad polityki finansowej Stowarzyszenia oraz o udzieleniu dodatkowych kompetencji Zarządowi LGD do sprawnego wdrażania strategii w nowym okresie programowania. Prezes LGD RK Witold Silski zapowiedział rozpoczęcie naboru wniosków na udzielenie wsparcia zgodnie z celami ustalonymi w LSR od września br.