szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

Zarząd Województwa Lubuskiego na wniosekStowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła, wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

1.    operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty:

- limit dostępnych środków: 424.372,43 zł.           

- termin składania wniosków:  24.03.2014 – 10.04.2014

- minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD: uzyskanie minimum 44 punkty w ramach oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru

2.    operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi”:

- limit dostępnych środków:  244.008,74 zł.

- termin składania wniosków:  24.03.2014 – 10.04.2014

- minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD: uzyskanie minimum 44 punkty w ramach oceny operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru

Miejsce składania wniosków: wypełnione wnioski (2 egzemplarze w formie papierowej w skoroszycie z europerforacją oraz wersję elektroniczną wniosku – płyta CD) wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła ul. Rynek 16  66-120 Kargowa, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00 – 15.00, z wyjątkiem 3-4.04.2014, kiedy biuro będzie nieczynne.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzami wniosków oraz instrukcje wypełniania wniosków, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła  www.lgdrk.pl, na stronie internetowej Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.prow.lubuskie.pl, na stronie internetowej Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.prow.umww.pl .

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura LGD,  e-mail: biuro@lgdrk.pl, tel. 68 35 25 230. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. 

UWAGA!

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: „Małe Projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi” jest podawana do publicznej wiadomości po raz ostatni, w związku z tym LGD wybiera operacje do wysokości 120% limitu dostępnych środków wskazanego w tej informacji”.