szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

W dniach 14 i 15 czerwca odbył się jeden z dwóch zaprojektowanych spływów kajakowych w ramach projektu współpracy „KAJAKTUR”  realizowanego wspólnie z Wielkopolską Lokalną Grupą Działania Kraina Lasów i Jezior z Leszna.  Obydwa stowarzyszenia tj. LGD Regionu Kozła oraz WLGD Kraina Lasów i Jezior postanowiły wyszkolić 40 leaderów turystyki kajakowej, którzy w przyszłości będą przyczyniać się do upowszechniania tego rodzaju rekreacji na wodach woj. Lubuskiego i  Wielkopolskiego. Dodatkowym efektem tego projektu będzie opracowanie mapy szlaków kajakowych na wodach sąsiadujących ze sobą województw oraz  stosownego przewodnika ułatwiającego poruszanie się po trasach kajakowych od m. Przemęt do jezior na linii Obry.  

Pierwszy kontakt pomiędzy partnerami projektu miał miejsce podczas konferencji inaugurującej , która odbyła się w Zbąszyniu w dniu 5 czerwca. Ustalono tam, że z każdej strony w projekcie weźmie udział po 20 osób, a praktyczne szkolenie będzie prowadzone podczas dwóch spływów kajakowych, z których pierwszy od Kopanicy do Trzciela odbył się 14 i 15  czerwca, a drugi zaplanowano na 26 i 27 lipca. Podczas  drugiego spływu przebiegającego od Moch do Wojnowa na Jeziorze Wojnowskim uczestnicy będą doskonalić swoje umiejętności , a najbardziej zaangażowani będą mogli skorzystać z  kursu na organizatora turystyki kajakowej .

Uczestnicy spływów rekrutują się spośród osób, które złożyły deklaracje dostępne na stronach internetowych partnerów projektu. W związku z tym, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej wszystkie koszty ponoszą organizatorzy, a dodatkowym walorem zachęcającym do udziału jest wyposażenie kajakarzy w niezbędne akcesoria wodniackie.

Pierwszy spływ przebiegał w dobrej i przyjaznej atmosferze przy sprzyjającej pogodzie i był podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap od Kopanicy do Nowej Wsi Zbąskiej prowadził szlakiem jezior  ( Kopanickie, Chobienickie i Grójeckie) i pozwolił na zapoznanie się z ciekawostkami przyrodniczymi , które licznie występują na tym obszarze. Uczestnicy spływu korzystali ze  sprzętu  wynajętego w firmie p. Jerzego Jaszczaka z Kargowej, który jednocześnie zapewnił  obsługę personalną w postaci prowadzącego – komandora spływu i ratownika. Kajakarze mieli sposobność zwiedzenia jednej z wysp na jeziorze Chobienickim, a Grójcu Wielkim zatrzymali się na kawę z ciastem. Gościny w sali wiejskiej użyczyła sołtys Grójca Wielkiego p. Jadwiga Hirt, która przygotowała gorące napoje.  Posileni i trochę opatrzeni plastrami na powstających licznie odciskach, kajakarze wyruszyli na miejsce noclegowe przygotowane na Przystani „U Marcina” w Nowej Wsi Zbąskiej.  Po posiłku,  zakwaterowaniu i krótkim wypoczynku odbyło się szkolenie , które prowadził p. Jerzy Jaszczak. Dla chętnych mocnych wrażeń urządzono w godzinach nocnych spacer kajakami po pobliskim Jeziorze Błędno.

Drugiego dnia trasa wiodła przez Jezioro Zbąszyńskie i rzeką Obra do Trzciela. Był to długi odcinek, na którym przewidziano dwa przystanki. Pierwszy w Zbąszyniu na lody i zwiedzenie centrum miasta, a drugi na biwaku Prądówka, ok. 7 km przed docelowym miejscem spływu. Przepłynięcie na Jezioro Konin do ośrodka „Abarex”, gdzie czekał na wszystkich obiad, wymagało przeniesienia kajaków przez groblę dzielącą koryto Obry od jeziora.  Wszyscy poradzili sobie z tą przeszkodą znakomicie i pod koniec dnia dotarli na metę spływu. W dobrych humorach i z chęcią dalszego udziału w kolejnej imprezie – rozjechano się do swoich siedzib.  W ten sposób zakończono pierwszy etap wspólnego programu dotyczącego aktywnej turystyki kajakowej.

PEŁNA GALERIA - [TUTAJ]