szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

DSC 8003Zapraszamy mieszkańców Regionu Kozła do udziału w szkoleniu zakończonym uzyskaniem uprawnień instruktora turystyki kajakowej. Kurs organizuje Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła we współpracy z Lubuskim Klubem Turystycznym „Agroś”. Koszty kursu pokrywa LGD Regionu Kozła w ramach dofinansowania na aktywizację mieszkańców regionu. Koszt kursu to 400,00 zł/osoba. Częściowa odpłatność od uczestnika wynosi 100,00 zł/osoba i przeznaczona jest na wynajęcie autokaru oraz kajaków. Zainteresowanych prosimy o wysłanie e-maila na adres agros.kargowa@gmail.com (odwrotnie prześlemy kartę zgłoszenia). O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Po weryfikacji zgłoszeń  podamy nr rachunku bankowego w celu dokonania wpłaty wpisowego. W dniu 15.05.2015 odbędzie się także szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Koszt tego szkolenia będzie pokryty z wpisowego. Informacja o tym szkoleniu zostanie przekazana uczestnikom droga mailową.

 

KURS INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ - SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA KAJAKOWA
skierowany jest do osób, które zamierzają organizować i prowadzić imprezy turystyki kwalifikowanej w zakresie turystyki kajakowej. Absolwenci kursów Instruktora Turystyki Kwalifikowanej mogą pełnić funkcję kierownika wycieczek, obozów wędrownych i imprez turystyki kwalifikowanej. Uprawnienia wydawane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. z 2001 r., nr 135, poz 1516, art. 11)
Program kursu:
1. Turystyka kajakowa jako forma turystyki kwalifikowanej
2. Organizacja imprez turystyki kajakowej
3. Bezpieczeństwo w turystyce kajakowej
4. Rekreacja i animacja czasu wolnego
5. Szlaki kajakowe
6. Metodyka prowadzenia wycieczek kajakowych
7. Krajoznawstwo w turystyce kajakowej
8. Prawne aspekty turystyki kwalifikowanej
9. Ćwiczenia terenowe: prowadzenie turystycznej grupy kajakowej na spływie, metodyka pilotażu i przewodnictwa turystycznego, dobór komentarza krajoznawczego, podstawy locji śródlądowej, praca z mapą, terenoznawstwo.

Wymagania względem uczestników:
- ukończony 18 rok życia; - posiadanie minimum średniego wykształcenia; - niekaralność za przestępstwa umyślne (deklaracja);
- dobry stan zdrowia pozwalający na aktywność fizyczną;
- umiejętność pływania wpław (deklaracja); - znajomość technik pływania kajakiem (deklaracja).
Uczestnicy kursu otrzymają:
- legitymację (instruktorską), zaświadczenie oraz certyfikat ukończenia kursu
Przewidywana liczba kursantów: 20 osób
Termin: 16-17.05.2015r.
Miejsce: sala kawiarni „Maraton” Kargowa
Organizacja: 1 dzień – wykłady (8 godzin zegarowych); 2 dzień – egzamin w formie spływu kajakowego (ok. 6-7 godzin, długość trasy max. 15 km).
Liczba Instruktorów: 3 – 4 osoby (zależne od liczby kursantów)
Koszt zawiera następujące koszty:
- przeprowadzenie wykładów i egzaminu w formie spływu kajakowego,
- dojazd i zakwaterowanie instruktorów,
- dokumenty dla uczestników kursu: legitymację (instruktorską), zaświadczenie, certyfikat,
- materiały kursowe w formie elektronicznej na pendrive.
- wynajem kajaków dla uczestników i instruktorów;
- transport uczestników, instruktorów i kajaków;
- ubezpieczenie podczas trwania kursu,
- wynajem sali wykładowej;
- podanie serwisu kawowego oraz obiadu dla uczestników.