szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

siedlecDnia 9 marca 2018 roku w sali wiejskiej w Tuchorzy przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Cel Turnieju to popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów pożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru lub miejscowego zagrożenia oraz nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarową.

W turnieju udział wzięło 38 uczestników z wszystkich szkół znajdujących się na terenie gminy Siedlec tj., ZSPiP w Belęcinie, ZSPiP w Chobienicach, ZSPiP w Kopanicy, SP w Siedlcu, SP w Tuchorzy. Młodzież zmagała się w dwóch grupach wiekowych: I grupa – uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI, II grupa – klasy VII SP oraz II i III gimnazjum.

 

Nad przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie:
mł. bryg. Tomasz Maciejewski – Przewodniczący
dh Anna Lehmann – Sekretarz
st. asp. Karol Pabich - członek
strażak Przemysław Mielcarek - członek

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:
Grupa I
1 miejsce – Muchajer Julia – ZSPiP w Chobienicach
2 miejsce – Radny Wojciech – ZSPiP w Chobienicach
3 miejsce – Weiss Mikołaj – SP w Siedlcu
4 miejsce – Saganiak Michał – SP w Siedlcu
5 miejsce – Woga Łukasz – SP w Tuchorzy

Grupa II
1 miejsce –Zalisz Mateusz – SP w Siedlcu
2 miejsce – Śmiałek Karolina – SP w Chobienicach
3 miejsce – Idziejczak Mateusz – ZSPiP w Belęcinie
4 miejsce –Zielonka Anna – SP w Chobienicach
5 miejsce – Adam Wirginia – SP w Tuchorzy

Wszyscy finaliści eliminacji gminnych zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Gminę Siedlec oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Siedlcu. Organizatorzy turnieju ufundowali również nagrodę rzeczową oraz Puchar dla szkoły, która osiągnęła najlepsze wyniki. Po zliczeniu punktów uzyskanych za zdobyte miejsca w dwóch kategoriach nagrodę otrzymał Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chobienicach. Upominek trafił również w ręce najmłodszego uczestnika turnieju, którym okazał się Wojciech Wawrzyński z SP w Tuchorzy.

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Siedlcu składa serdeczne podziękowania opiekunom i nauczycielom za przygotowanie młodzieży do eliminacji Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Ponadto informujemy, że finaliści eliminacji gminnych zakwalifikowali się do udziału w eliminacjach powiatowych, które odbędą się dnia 16 marca 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie.

Źródło: http://www.siedlec.pl/wpisy_4129_294.html