szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła zamierza zorganizować w maju 2015 r. kurs instruktora turystyki kwalifikowanej – specjalność turystyka kajakowa.

W związku z powyższym prosimy o składanie ofert na przeprowadzenie kursu do dnia 31 stycznia 2015 r. Program kursu powinien obejmować następujące zagadnienia:

1. Turystyka kajakowa jako forma turystyki kwalifikowanej
2. Organizacja imprez turystyki kajakowej
3. Bezpieczeństwo w turystyce kajakowej
4. Rekreacja i animacja czasu wolnego
5. Szlaki kajakowe
6. Metodyka prowadzenia wycieczek kajakowych
7. Krajoznawstwo w turystyce kajakowej
8. Prawne aspekty turystyki kwalifikowanej
9. Ćwiczenia terenowe: prowadzenie turystycznej grupy kajakowej na spływie, metodyka pilotażu i przewodnictwa turystycznego, dobór komentarza krajoznawczego, podstawy locji śródlądowej, praca z mapą, terenoznawstwo.

Oferty można przesyłać na adres: Biuro Regionu Kozła, 66-120 Kargowa, ul. Rynek 16 lub drogą mailową na adres: biuro@lgdrk.pl

Rozstrzygnięcie nastąpi w terminie do 5 lutego 2015 r.