szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

Niedziela 10 maja 2015 r. przywitała uczestników Parady Motocyklowo – Samochodowej po Regionie Kozła pochmurną aurą i niską temperaturą. Pogorszenie pogody spowodowało , że na starcie w Kargowej ze zgłoszonych wcześniej 50 załóg motocyklowych stawiło się tylko 20, ale za to przyjechały wszystkie zapisane załogi samochodowe. Łącznie w zwiedzaniu Regionu szlakiem drewnianych zabytków sakralnych wzięło udział 60 osób. Po zarejestrowaniu uczestników imprezy i wyposażeniu w okolicznościowe koszulki oraz naklejki, zebranych powitał prezes Zarządu LGD RK – Witold Silski, życząc udanej eskapady po Regionie.

Kawalkada zmotoryzowanych turystów przejechała przez Kargowę i skierowała się do Siedlca, gdzie wysłuchano informacji o przebiegu Powstania Wlkp. na terenach gminy Siedlec i Kargowa. Kolejny postój zaplanowano w Chobienicach przy pałacu rodziny Mielżyńskich wielce zasłużonej dla rozwoju kultury rolnej, a z a sprawą Ignacego Mielżyńskiego dla powodzenia Powstania Wlkp. w tym rejonie. Dalsza trasa wiodła do Zbąszynia, w którym przewidziano jedynie przejazd wokół rynku, bowiem głównym celem było dotarcie do Łomnicy. Zbudowany tam przez Edwarda Garczyńskiego w 1770 roku drewniany kościół w stylu brakowym       ( wyposażenie w stylu rococo) , świeżo po zabiegach konserwatorskich, stanowił główne cel pobytu w gminie Zbąszyń. Historię kościoła oraz prowadzonych prac nad jego restauracją przedstawił zebranym proboszcz parafii Łomnica Cezary Kuciński. Bardzo interesujący wywód na temat pielęgnacji tej perełki sakralnej architektury przykuł uwagę wszystkich rajdowiczów. W pobliskim parku, który przewidziany jest do rewitalizacji, można było zobaczyć jeszcze pozostałości dawnego dworu dziedziców tych ziem.

Zmotoryzowana kawalkada udała się następnie nad sztucznie utworzone w pobliżu Zbąszynka jezioro zwane „ Koźlarskim”. To zbiornik po wybranej ziemi, która została wykorzystana podczas budowy obiektów dla Ikei w Chlastawie, w którym gromadzi się woda z opadów. Nad zbiornikiem usytuowano mini zoo, a na sztucznej wyspie ostoję mają ptaki. Na potrzeby turystów wybudowano wiatę, ścieżkę pieszo – rowerową i miejsca parkingowe. Tutaj dla uczestników parady przygotowano ciepły posiłek, tak bardzo oczekiwany, gdyż w tym czasie siąpił drobny kapuśniak deszczowy, a temperatura powietrza znacznie się obniżyła. Część motocyklistów już tak przemarzła, że zrezygnowała w tym miejscu z dalszej jazdy. Pozostali udali się do pobliskiej Chlastawy, gdzie było zaplanowane zwiedzanie XVII wiecznego drewnianego kościółka. To dawny zbór protestancki, który po wielu dobudowach( nawy boczne, wieża) przeszedł po wojnie we władanie katolików. Obecnie poddawany jest zabiegom konserwatorskim, a w ubiegłym roku został pokryty nowym gontem.

Ostatnim punktem wyprawy zmotoryzowanych turystów był pobyt w Kosieczynie i zwiedzanie najstarszego drewnianego kościoła o zabudowie zrębowej. Przy oprowadzaniu po tym zabytku informacji udzielała zwiedzającym p. Maria Dobry – sołtys tej wsi, która tego dnia zastępowała nieobecnego proboszcza Zdzisława Przybysza. Zabytek pochodzi z XIV w, przeszedł gruntowną konserwację, w ramach której przywrócono mu pierwotny średniowieczny charakter i wygląd.

W planie Parady była jeszcze wyprawa do Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście, gdzie miały odbyć się konkursy i zabawy o charakterze integracyjnym, ale ze względu na pogarszające się warunki pogodowe, postanowiono spotkanie zakończyć już w Kosieczynie. Uczestnicy rozjechali się do domów, z nadzieją, że kolejny rajd po Regionie Kozła odbędzie się przy lepszej pogodzie.