szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west
logo lgdrk nowe 180W związku z ogłoszonym naborem wniosków  o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - premia w wysokości 70 tys. zł na Podejmowanie działalności gospodarczej,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zaprasza  na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w dniu 29.04.2022 r. o godz. 14:00 do Biura LGD Regionu Kozła w Kargowej ul. Rynek 16.