szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

DSC 0308W dniu 9 czerwca 2022 r. zwołaniem Konferencji Podsumowującej w Podmoklach Małych zakończono realizację projektu współpracy o nazwie „Stacje Meteo”. Operacja ta , która miała na celu utworzenie na terenach szkół stacji meteorologicznych w formie ogródków prowadzona była przez : Lokalną Grupę Działania KOLD oraz Lokalną Grupę Działania Regionu Kozła. Efektem końcowym tego przedsięwzięcia było utworzenie 7 stacji meteo na obszarze Regionu Kozła oraz 8 stacji na obszarze LGD KOLD. O idei tego projektu i poszczególnych etapach jego realizacji pisaliśmy już w poprzednich wydaniach „Podkoziołka”, zatem tę informację poświęcimy tylko wydarzeniu kończącemu wspólny projekt.

 

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy po 45 osób z każdej współpracującej ze sobą Lokalnej grupy działania. Byli wśród uczestników zarówno uczniowie z poszczególnych szkół objętych tym działaniem, jak i nauczyciele – opiekunowie, dyrektorzy szkół, a także włodarze gmin, na terenie których powstały stacje meteo. Zaproszonych gości przywitał prezes Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła Witold Silski, krótko prezentując ideę i efekty końcowe projektu, zaprosił też kolegę dyrektora LGD KOLD Ireneusza Witkowskiego do zabrania głosu, a następnie poinformował o możliwości obejrzenia przyszkolnego skansenu, zwiedzenia wiatraka i powstałej przy szkole stacji meteo.

Na terenie skansenu oczekiwali nas gospodarze w osobach dyrektor szkoły p. Elżbiety Ryczek oraz burmistrza Babimostu Bernarda Radnego. Dyrektor szkoły przedstawiła osiągnięcia swojej placówki w zakresie pozyskiwania środków na rozwój bazy dydaktycznej, rozbudowę skansenu, utworzenie ogródka ruchu drogowego, boiska oraz szeregu inicjatyw poszerzających edukację młodzieży. Było się czym pochwalić , co zapewne stanowiło zachętę dla słuchaczy do sięgania w przyszłości po środki, które można pozyskać z różnych programów unijnych.

Zwiedzającym najbardziej podobał się XIX- wieczny wiatrak, starannie odbudowany z zachowanymi w oryginalnej formie najważniejszymi elementami konstrukcji i urządzeniami do mielenia. Podziw budził też zestaw dawnych maszyn i urządzeń rolniczych zgromadzonych na placu oraz ustawionych po wiatami. Zebranych zainteresowała też sama szkoła, a zwłaszcza izba pamięci ze zgromadzonymi w niej artefaktami szkolnymi jeszcze sprzed okresu przedwojennego. Podbudowani tak mocnymi wrażeniami, że tak wiele może się zdarzyć w niewielkiej wiejskiej szkole, wróciliśmy do sali wiejskiej w celu wysłuchania prelekcji o środowisku i klimacie Regionu Kozła. Referat przygotowała p. mgr Małgorzata Buda – nauczycielka geografii z wolsztyńskiego liceum. Wystąpienie było bardzo interesujące, bogato ilustrowane zdjęciami obiektów przyrodniczych oraz grafikami ukazującymi pogarszający się stan naszego środowiska. Była to znakomita lekcja nie tylko dla słuchających tego wykładu uczniów, ale także dla nas dorosłych, bo to my swoimi działaniami doprowadzamy do wielu niekorzystnych zmian.

W dalszej części głos zabrał przedstawiciel firmy „Meteo – Lab” z Goczałkowic , która dostarczyła urządzenia do naszych ogródków meteo, dzięki którym będzie można obserwować zachodzące zmiany klimatyczne. Zapewne ta współpraca z tą firmą przedłuży się na następny okres, bo takie życzenie wyrażali opiekunowie stacji.

Zgromadzeni na tej konferencji mieli też okazję zaopatrzyć się w pięknie wydany folder, specjalnie opracowany na tę okazję o nazwie „ Cuda natury – walory klimatyczne i środowisko przyrodnicze Regionu Kozła”. Autorką folderu jest p. Elżbieta Moder- Żukowska, a na specjalną uwagę zasługują znakomite zdjęcia ukazujące otaczający nas świat przyrody.

Do dyspozycji słuchaczy były też inne okolicznościowe wydawnictwa , które w ostatnim czasie przygotowała nasza lokalna grupa działania.

Spotkanie zakończył wspólny obiad przygotowany przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich kierowane przez p. Grażynę Trocholepszy, za co w tym miejscu chcemy podziękować, bo były to naprawdę smakowite dania.

Pełni wrażeń i wiedzy rozjechaliśmy do swoich domów, pamiętając, ile trzeba jeszcze naszego wysiłku, by ocalić to, co mamy najcenniejszego i zadbać o czyste środowisku dla następnych pokoleń.

Opr. Sz. Sobczak