szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west
pml plakat A3 z POWERemFirma Projector Marta Lewandowska realizuje na terenie powiatu: krośnieńskiego, świebodzińskiego, żarskiego, żagańskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego oraz Miasta Zielonej Góry, projekt pn. z POWER-em DO PRACY! dla osób poniżej 29 r.ż., w szczególności dla osób, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 w okresie pandemii COVID-19.
Pomagamy młodym ludziom w zdobyciu kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych lub doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach a w konsekwencji w uzyskaniu zatrudnienia. Szkolenia zlecamy do przeprowadzenia lub wykupujemy na rynku. Sami nie organizujemy kursów, a jedynie uczestniczymy w ich organizacji, czy finansowaniu.  
Koszty związane z organizacją kursów i nadaniem kwalifikacji ponosi Projector Marta Lewandowska. Uczestnik projektu za udział w kursie otrzymuje od nas wynagrodzenie płatne ze środków projektu rzędu 10,43 zł „na rękę” za każdą godz. szkolenia. Ponadto pokrywamy koszty wymaganych badań lekarskich, egzaminów, NNW, dojazdów na szkolenia, czy opieki nad dzieckiem. W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, mentora, czy też pośrednika pracy.
Projekt może objąć wsparciem również uchodźców z Ukrainy, którzy zamieszkali na terenie powiatu krośnieńskiego, świebodzińskiego, żarskiego, żagańskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego oraz Miasta Zielonej Góry.
 
Szczegóły:

e-mail: biuro@projector.net.pl
www. https://www.pml.net.pl/
https://www.facebook.com/zPOWEREMdoPRACY