szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

logo lgdrk nowe 1809 lutego 2023 od godz. 10.00 rusza nabór wniosków w ramach programu "Gospodynie do Dzieła!"
- Program Fundacji BGK, który ma na celu pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich w zakupie sprzętu i wyposażenia.
szczegóły tutaj:
www.fundacja.bgk.pl/gospodynie-do-dziela