szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

logo lgdrk nowe 180W związku z zamieszczeniem w dniu 09.01.2024 roku na stronie internetowej  Stowarzyszenia LGD Regionu Kozła www.lgdrk.pl  informacji o planowanych do realizacji operacji własnych, LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 08.02.2024 roku, nie zgłosił się podmiot inny niż LGD, do zamiaru realizacji operacji własnych. Zatem Zarząd Stowarzyszenia LGD Regionu Kozła w najbliższym czasie opracuje wnioski o przyznanie pomocy w przedmiotowych zakresach.