szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

wyjazd1W dniach 13-14 kwietnia br. 40 mieszkańców Regionu Kozła wzięło udział w wyjeździe studyjnym  pn. „Cieki wodne i produkty lokalne promocją regionu na przykładzie Spreewaldu” w ramach realizacji operacji własnej pt. „Organizacja wydarzeń promujących region oraz aktywizujących i integrujących mieszkańców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Zapraszamy na fotorelację z wyjazdu (fot. Z. Krupa).