szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

DSC 8002Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu zaprasza do udziału w integracyjnym spływie kajakowy dla mieszkańców Regionu Kozła pn. „Obrą płyniemy - Region Kozła poznajemy w ramach realizacji operacji własnej pt. „Organizacja wydarzeń promujących region oraz aktywizujących i integrujących mieszkańców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Szczegóły w załącznikach:

Zaproszenie i program

Karta zgłoszenia - WORD

Karta zgłoszenia - PDF