Drukuj

1. Rozdział 1 - Charakterystyka LGD

2. Rozdział 2 - Partycypacyjny charakter LSR

3. Rozdział 3 - Diagnoza - opis obszaru i ludności

4. Rozdział 4 - Analiza SWOT

5. Rozdział 5 - Cele i wskaźniki

6. Rozdział 6 - Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanowienie kryteriów wyboru

7. Rozdział 7 - Plan działania

8. Rozdział 8 - Budżet

9. Rozdział 9 - Plan komunikacji

10. Rozdział 10 - Zintegrowanie opis

11. Rozdział 11 - monitoring i ewaluacja

ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik 1 - Procedura aktualizacji LSR

2. Załącznik 2 - Procedury ewaluacja i monitoring

3. Załącznik 3 - Plan działania

4. Załącznik 4 - Budżet

5. Załącznik 5 - Plan komunikacji tabela

REGULAMINY I LOKALNE KRYTERIA WYBORU

1. Regulamin Zarządu LGD RK wersja 2.0

2. Regulamin - Walne Zebranie LGD RK

3. Rregulamin rady proponowany w_2.2

4. Regulamin Komisji Rewizyjnej LGD RK wersja 2.0

5. Regulamin Biura 2.1

6. Lokalne kryteria wyboru grantów

7. Lokalne kryteria wyboru bez przedsiębiorczości

8. Lokalne kryteria wyboru - przedsiębiorczość