Wniosek o przyznanie pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 1z G - pdf
 Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 1z G - excel

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 Instrukcja wypełniania 19.2 1z G - pdf

Umowa o przyznaniu pomocy

 Umowa - pdf
 Umowa - word

Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji

  zal_1_u_III - pdf
  zal_1_u_III - excel

Załącznik nr 2 - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością

  zal_2_u_III - pdf
  zal_2_u_III - excel

Wniosek o płatność

 Wniosek o płatność 19.2 1z G - pdf
 Wniosek o płatność 19.2 1z G - excel

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 Instrukcja wypełniania_WoP 19.2 1z G - pdf