Każdy Beneficjent realizujący operację dofinansowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 zobowiązany jest umową do właściwego oznakowania miejsca realizacji operacji zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW. Beneficjenci, którzy oświadczyli, że zamieszczą tablicę ze znakiem LGD RK zobowiązani są zamieścić dodatkową tablicę zgodnie z wizualizacją znaku LGD RK.

1. Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

2. Wizualizacja znaku LGD RK

3. Wzór ogłoszenia prasowego

4. Wzór tablicy LGD

5. Wzór tablicy PROW