ZARZĄD
 1. Prezes - Witold Silski
 2. Wiceprezes - Szczepan Sobczak
 3. Wiceprezes - Robert Kaczmarek
 4. Sekretarz - Danuta Wróblewska
 5. Skarbnik - Jolanta Bordulak

Członkowie

 • Jerzy Fabiś
 • Jan Prządka
 • Ewa Weil
 • Teresa Sobkowiak
 • Elżbieta Kaczmarek
 • Zbigniew Woziński
 • Sławomir Matysik
 • Tadeusz Wróbel
RADA

 

Członkowie

 • Tomasz Janeczek
 • Ewa Woś
 • Monika Toboła
 • Brygida Wróblewska
 • Jerzy Jaszczak
 • Stanisław Daszkiewicz
 • Grażyna Znamirowska - Szwarc
KOMISJA REWIZYJNA
 1. Przewodniczący - Zdzisław Krupa
 2. Jadwiga Hirt
 3. Jolanta Greczyło
 4. Henryka Kamińczak