szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

DSC 0012W sobotę 26 czerwca odbył się doroczny rajd rowerowy, który przebiegał szlakami prowadzonymi wzdłuż jezior. Początek eskapady przypadł w Grójcu Wielkim, skąd trasą prowadzącą przy jeziorze Grójeckim, a następnie wzdłuż Jeziora Błędno dotarliśmy do Nądni. Nowa ścieżka rowerowa schowana w przyjeziornym lesie, była dodatkową atrakcją. Pierwszy przystanek to kuźnia Mariana Kwaśnego. Kowala nie było co prawda na miejscu, ale dysponowaliśmy naszym folderem „Smaki i osobliwości Regionu Kozła”, w którym jednym z bohaterów jest p. Kwaśny, więc rajdowicze mogli sobie te postać nieco przybliżyć.

logo lgdrk nowe 180

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu

Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

                                                                                           

Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD RK -  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zwołuję Walne Zebranie Członków na dzień 30 czerwca 2021 r. (środa) na godz. 16.00 – pierwszy termin, drugi termin – godz. 16.15, które odbędzie się w Centrum Kultury i Folkloru Dąbrówka Wlkp., ul. Piastowska 37

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

3. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza obrad

4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej

5. Zatwierdzenie porządku obrad

6. Przedstawienie informacji o działalności Stowarzyszenia w roku 2020

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020

8.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

10. Podjęcie uchwał zatwierdzającej sprawozdania: merytoryczne i finansowe Zarządu

11.Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium

12. Sprawy różne i wolne wnioski

13. Zamknięcie obrad

Prezes Zarządu

Witold Silski

rajd rowerStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zaprasza na
XXII Rajd Rowerowy Regionu Kozła
w dniu 26 czerwca 2021 r.

nowymi ścieżkami rowerowymi na trasie

Grójec Wielki, Nowa Wieś Zbąska, Nowa Wieś, Nądnia, Chlastawa   (Jeziorko Koźlarskie), Kosieczyn, Podmokle Małe, Babimost, Nowe Kramsko, Kolesin, Wojnowo, Linie.

Rozpoczęcie Rajdu na placu przy moście w Grójcu Wielkim

Zakończenie rajdu na ośrodku na Linach

banertwojafirmanastrone640x352 1621423856Z przyjemnością informujemy, że 7 czerwca 2021 r. rozpocznie się drugi i ostatni nabór w projekcie „Dotacja na Twoją firmę”  realizowanym przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. we współpracy z Partnerami – Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolski, dzięki któremu aż 314 osób z całej Wielkopolski otrzyma dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie pomostowe przez 12 pierwszych miesięcy jej prowadzenia.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi zasadami udziału w projekcie (w załączeniu).

Pliki do pobrania

- Informacja

ulotka 1NABÓR DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH
DO PROJEKTU „Lubuski Biznes ma POWER”

Informujemy, że proces rekrutacyjny dla osób starających się
o uzyskanie dotacji na utworzenie działalności gospodarczej,
obejmujący nabór:

Formularz rekrutacyjny (Zał. nr 1 do Regulaminu Rekrutacji
Uczestników Projektu „Lubuski Biznes ma POWER”) oraz
Załącznik nr 4 oraz
Załącznik nr 5

rozpocznie się w dniu 17.05.2021 o godz. 8:00,
a zakończy w dniu 04.06.2021 o godz. 16:00.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu:
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej,
ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra,
czynnym w czasie trwania naboru Formularzy
rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-16:00

oraz w Filii Biura Projektu:
Angelika Sznabel Akapit,
ul. Długosza 22a/1, 68-200 Żary,
czynnej w trakcie trwania naboru Formularzy
rekrutacyjnych od pn.-pt., godz. 8:00-15:30

lub za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską na adres:
Angelika Sznabel Akapit, ul. Sarnia 17, 68-200 Żary

logo lgdrk nowe 180Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK) informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego PROW 2014-2020

Zakres tematyczny operacjiRozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Limit środków dostępnych w naborze: 145 018,41 euro

Termin składania wniosków: 07.06.2021 r. –21.06.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2021

Szczegóły: https://lgdrk.pl/nabor-nr-2-2021-rozwoj-ogolnodostepnej-infrastruktury-turystycznej-i-rekreacyjnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK) informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Zakres tematyczny operacji: Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej

Limit środków dostępnych w naborze: 129 033,76 euro

Termin składania wniosków: 07.06.2021 r. –21.06.2021 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2021

Szczegóły: https://lgdrk.pl/nabor-nr-1-2021-wspieranie-rozwoju-infrastruktury-kulturalnej

ikona rekryInformujemy, że rekrutacja uczestników do projektu pt. "Własna firma - start dla młodych"  będzie trwała w okresie: od 07.04.2021 r. od godz. 9:00 do dnia 26.04.2021 r. do godz. 15:00.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie w wyznaczonym terminie formularza rekrutacyjnego (wraz z załącznikiem nr 10 do Regulaminu rekrutacji uczestników).

Formularz rekrutacyjny można złożyć osobiście w biurze projektu, drogą pocztową lub emailową. Sposób złożenia dokumentów reguluje § 7 Nabór dokumentów rekrutacyjnych Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu. 

Masz szansę otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 050,00 zł wraz ze wsparciem pomostowym przez okres 6 m-cy w kwocie do 1 700,00 zł. 

Dokumenty do pobrania na stronie:

http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,686,rekrutacja-do-projektu.html

154380002 3637895062999223 705007875901494445 oLuty to dla nas bardzo ważny miesiąc. 20 lutego 1938 roku utworzone zostało przy Szkole Podstawowej w Przyprostyni, Muzeum Regionalne. W związku z tym chcieliśmy serdecznie zaprosić na nostalgiczną podróż z cyklu:

Z cyfrowego archiwum Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła:

"WIRTUALNA WYSTAWA. Pierwsze na wsi polskiej Muzeum regionalne"

20.02.1938 - 20.02.2021 w 83. rocznicę powstania Muzeum w Przyprostyni.

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 25 lutego 2021r.

w celu przygotowania projektu współpracy

pt.: „PROWadzi Lubuskie"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

z siedzibą w Kargowej

Zaprasza do składania ofert cenowych
dla pozycji:

FILM PROMOCYJNY

Przedmiotem zapytania jest kilkominutowy, ciepły, dynamiczny film promocyjny
w jakości 4K, oraz HD , który w sposób przejrzysty i atrakcyjny ukaże najważniejsze atrakcje turystyczne regionu, walory przyrodnicze i architektoniczne.

FORMA:

  1. Klip z wykorzystaniem ścieżki lektorskiej polskiej.
  2. Klip z wykorzystaniem wypowiedzi występujących bohaterów.

Opcja ostateczna będzie wybrana po zakończeniu realizacji nagrań.

PUNKTY NAGRAŃ:

ZESPÓŁ KOŹLARSKI
KOŹLARZ – BUDOWA INSTRUMENTÓW
KOWAL
WIKLINIARZ
SZLAK DREWNIANYCH KOŚCIOŁÓW

ATRAKCJE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
ATRAKCJE ARCHITEKTONICZNE
WALORY PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE.

SPECYFIKACJA NAGRAŃ:

- kamera broadcast, kamera handycam, kamera dron,
- jakość: 4K ( 3840x2160 ) 25p, 50p, Slog2 .
- dźwięk otoczenia, podkłady, natura.
- realizacja kadrów fotograficznych

 

SPECYFIKACJA MONTAŻU

- montaż wg scenopisu przygotowanego przez Wykonawcę.
- przygotowanie podkładów muzycznych ( licencje )
- przygotowanie ścieżki lektorskiej języku polskim ( przy wyborze opcji z lektorem)
- montaż wstępny
- koloryzacja udźwiękowienie
- przygotowanie infografik w języku polskim i niemieckim
- napisy w języku niemieckim do filmu
- korekty zleceniodawcy ( korekty drobne, nie związane z całkowitą przebudową filmu)
- montaż finalny
- eksport do plików wymaganych przez zleceniodawcę ( 4K, HD, mpg4 .)

Termin realizacji zadania do dnia 30 listopada 2021r.

Termin składania ofert do dnia: 05 marca 2021r.