szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

plakat webBiuro w piątek nieczynne - jesteśmy na Targach Turystyki i czasu wolnego  we Wrocławiu - zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska

11Festiwal „Polska od Kuchni” to prawdziwe święto smaków, które zaprasza wszystkich miłośników polskiej kuchni na niezapomnianą podróż po regionalnych tradycjach kulinarnej Polski.

Festiwal stanie się areną dla najlepszych kucharzy, pasjonatów kulinarnych oraz wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoje kulinarne horyzonty. Na odwiedzających czekają liczne stoiska z regionalnymi przysmakami, warsztaty kulinarno-edukacyjne, degustacje potraw przygotowywanych na żywo oraz wiele innych atrakcji.

Te wyjątkowe wydarzenie rusza w Polskę już po raz czwarty, tym razem z Menu Wolności oraz nową Ambasadorką – Katarzyną Bosacką.

Menu Wolności to ogólnopolska akcja społeczna mająca na celu rozpropagowanie wśród wszystkich Polaków idei wspólnego i radosnego świętowania rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku, które przyniosły Polsce wolność. To właśnie przy stole i wspólnym posiłku następuje największa integracja.

Chcąc uhonorować wkład Kół Gospodyń Wiejskich w promowanie bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu, Organizatorzy Festiwalu „Polska od Kuchni” już po raz kolejny zapraszają wszystkie KGW do udziału w konkursach angażujących Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć.

gala rk 1

1 marca 2024 roku, w Zbąszyńskim Centrum Kultury odbyła się wyjątkowa Gala Regionu Kozła, będąca hołdem dla tych, którzy wyjątkowo zaangażowali się w kultywowanie tradycji regionalnych oraz rozwój naszego obszaru. Organizowana przez Lokalną Grupę Działania RK oraz Stowarzyszenie Gmin RP Region Kozła, gala stanowiła doskonałą okazję do podsumowania roku 2023 oraz uhonorowania osób, zespołów i firm, które wybitnie przyczyniły się do rozwoju naszego regionu.

Kapituła Regionu Kozła przyznała szereg prestiżowych wyróżnień, które są nie tylko wyrazem uznania, lecz także motywacją do dalszej pracy na rzecz wspólnoty lokalnej. Oto laureaci nagród za rok 2023.

  1. Nagrody indywidualne zwykłe

Pani dr Ewa Weil to nie tylko specjalistka w dziedzinie ekonomiki rolnictwa, ale także osoba o ogromnym zaangażowaniu społecznym, która swoją pracą i działaniami przyczyniła się do znacznego rozwoju i promocji Regionu Kozła. Jako doktor nauk rolniczych, Pani dr Ewa Weil wnosi ogromną wartość do swojej dziedziny. Jej badania i eksperckie podejście mają istotny wpływ na rozwój rolnictwa w regionie. Jej wkład w dziedzinie edukacji i promocji wiedzy na temat ekonomiki rolnictwa stanowi solidną podstawę dla rozwoju lokalnej społeczności wiejskiej. Przez wiele lat Pani Ewa Weil angażowała się w liczne inicjatywy społeczne na rzecz swojej rodzinnej wsi, Kiełpin, oraz gminy Siedlec. Jej praca na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i poprawy warunków życia mieszkańców zaowocowała licznie przyznawanymi nagrodami i odznaczeniami, takimi jak Brązowy Krzyż Zasługi czy nagroda Ministra Edukacji Narodowej. Jako nauczycielka miała bezpośredni wpływ na kształtowanie świadomości młodego pokolenia mieszkańców Regionu Kozła. Przekazywała im nie tylko wiedzę z zakresu ekonomiki rolnictwa, ale także zaszczepiała w nich miłość i szacunek do tradycji i historii swojego regionu. Od pierwszej kadencji Zarządu Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła, Pani Ewa aktywnie reprezentuje interesy i dba o rozwój nie tylko gminy Siedlec, ale również całego regionu. Dzięki swojej charyzmie, wiedzy i kulturze osobistej, Pani Ewa cieszy się ogromnym szacunkiem w swoim środowisku. Jej działania są powszechnie doceniane i znajdują uznanie zarówno wśród mieszkańców, jak i wśród lokalnych instytucji i organizacji. Jej dokonania to nie tylko przykład profesjonalizmu i zaangażowania społecznego, ale także inspiracja dla innych, jak można skutecznie wpływać na rozwój lokalnej społeczności i promowanie dziedzictwa kulturowego regionu.

nowefio lubuskie lokalnie 2024Stowarzyszenie LGD „Między Odrą a Bobrem” wspólnie z Fundacją Rozwoju Holistycznego 05.03.2024 r. rozpoczęły nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „NOWEFIO –lubuskie lokalnie 2024-2026”- edycja 2024, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Nabór prowadzony będzie do 26.03.2024 r., do godz. 13:00. Wnioski wraz z załącznikami należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: nowefio.lubuskie@gmail.com

Szczegóły w załącznikach

1. Informacja

2. Ogłoszenie o naborze wniosków

logo lgdrk nowe 180Informujemy, że Biuro LGD RK będzie dziś czynne do godz. 12.00 z powodu organizacji Gali Regionu Kozła.

logo lgdrk nowe 180W dniu 1 marca w Zbąszyniu odbędzie się uroczysta Gala Regionu Kozła zorganizowana wspólnie przez Lokalną Grupę Działania RK oraz Stowarzyszenie Gmin RP Region Kozła poświęcona podsumowaniu upływającemu okresowi realizacji strategii dla Regionu Kozła oraz wręczeniu wyróżnień dla osób , zespołów i firm zasłużonych w poprzednim roku dla rozwoju naszego Regionu..
Kapituła Regionu Kozła przyznała za rok 2023 następujące wyróżnienia:
- Nagrody indywidualne zwykłe dla:
p. Martyny Żurek oraz p. Ewy Weil
- Nagrodę honorową dla p. Renaty Śron
- Nagrodę zespołową zwykłą dla: Zespołu Śpiewaczego PAUZA
- Wyróżnienie dla firmy: Centrum Medyczne SALUS z Siedlca
- Wyróżnienie odznaką "Zasłużony dla Regionu Kozła" dla:
p. Edmunda Hildebrandta oraz p. Krzysztofa Dziuby
Nagrodzonym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje.

logo lgdrk nowe 180W związku z zamieszczeniem w dniu 09.01.2024 roku na stronie internetowej  Stowarzyszenia LGD Regionu Kozła www.lgdrk.pl  informacji o planowanych do realizacji operacji własnych, LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 08.02.2024 roku, nie zgłosił się podmiot inny niż LGD, do zamiaru realizacji operacji własnych. Zatem Zarząd Stowarzyszenia LGD Regionu Kozła w najbliższym czasie opracuje wnioski o przyznanie pomocy w przedmiotowych zakresach.

logo lgdrk nowe 180Informujemy, iż biuro Regionu Kozła w dniu dzisiejszym czynne jest do godz. 13.00 z powodu Kapituły Regionu Kozła.

logo lgdrk nowe 180W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

  1. Stowarzyszenie LGD RK realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1167 z późn zm.)
  2. Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie LGD RK jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni  od zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej LGD, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, Stowarzyszenie LGD RK w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

  1. Zakres tematyczny i planowane do realizacji zadania:

 

Zakres tematyczny: Organizacja wydarzeń promujących region oraz aktywizujących i integrujących mieszkańców

 

Pliki do pobrania:

Informacja o operacji własnej nr 1/2024/OW

zał.1 formularz zgłoszenia

zał.2 karta weryfikacji zgłaszającego

zał.3 kryteria wyboru operacji