szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

DSC 0968W dniu 5. października 2022 roku miała miejsce komisja weryfikująca wyniku konkursu plastycznego „Kontynuujemy tradycję” organizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Zbąszyniu. Komisja w składzie: Marzena Basińska, Krzysztof Rożek i Mateusz Basiński ocenili i wybrali prace, które ich zdaniem zasługują na nagrody i wyróżnienia. Jury w szczególności zwracało uwagę na samodzielne wykonanie oraz na zbieżność pracy plastycznej z tematem nawiązującym do tegorocznej Biesiady Koźlarskiej ph. „Tu tradycja wodzi rej!”.

KATEGORIA I- DZIECI 6 LAT „ZERÓWKA”

Gabriela Maćkowiak – Szkoła Podstawowa im A. Fiedlera w Zbąszyniu

Antoni Mendel - Szkoła Podstawowa im A. Fiedlera w Zbąszyniu

Wiktor Rybicki- Szkoła Podstawowa im A. Fiedlera w Zbąszyniu

Grzegorz Łakomy - Szkoła Podstawowa im A. Fiedlera w Zbąszyniu

DSC 046715.09. w Kargowej oraz 16.09. w Siedlcu i w Babimoście odbyły się pierwsze  spotkania konsultacyjne w sprawie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres finansowania 2021-2027.

Podczas spotkania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGD RK) zaprezentowało swoją dotychczasową  działalność i obszar LGD, przeprowadzono analizę potrzeb rozwojowych oraz potencjału Gmin i Regionu, nakreślono cele Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027, w tym cele końcowe i rezultaty oraz przedstawiono planowane działania i obszary wsparcia w ramach LSR.

Zapraszamy na kolejne spotkania w pozostałych Gminach Regionu Kozła.

4Oficjalne otwarcie „Warsztatowni”.

Powrót do „zetpete” w jego najlepszym wydaniu.

Najlepiej uczyć się przez działanie. Prawda stara jak świat, jednak niekoniecznie praktykowana. Na potrzebę bycia aktywnym i uczenia się przez doświadczanie odpowiada rządowy program „Laboratoria Przyszłości”, do którego przystąpiła też Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu. W placówce jest prawie 800 uczniów, a to oznacza (przy założeniu programowej kwoty 300 zł na ucznia), że szkoła otrzymała na zakup wyposażenia 237 600 zł, gdyż o taką kwotę maksymalną wnioskowano. Taki budżet daje ogromne możliwości doinwestowania w sprzęt, którego zakup wcześniej nie był możliwy.

19 września 2022 r. na uroczystym, oficjalnym otwarciu pracowni do zajęć technicznych i manualnych, nazwanej przez dyrektorkę „Warsztatownią” byli uczniowie – uczestnicy zajęć pozalekcyjnych oraz specjalnie zaproszeni goście: zastępca Burmistrza Zbąszynia, pan Marek Orzechowski, pan Szymon Kwaśnik, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Zbąszyniu oraz pani Jagoda Kopczyńska-Lejwoda - przedstawicielka Rady Rodziców. W otwarciu uczestniczyli także dyrektorka Anita Rucioch-Gołek i wicedyrektorka Teresa Małycha, kierownik administracyjno-gospodarcza, pani Ewelina Frącek, także koordynatorka finansowa projektu w naszej szkole, oraz pani Magdalena Lehmann, nauczycielka, która wspólnie z panią Grażyną Hoffmann-Szczygielską i panią Martą Zielińską współorganizowała plan zakupów i wyposażenia pracowni, aktualnie jest zaś opiekunką „Warsztatowni”. Specjalne podziękowania za pomoc otrzymał od dyrekcji pan Szymon Kwaśnik, który jako właściciel firmy „Kwaśnik SKPD” pomógł nam w organizacji tego miejsca i od samego początku pomysł powstania pracowni gorąco wspierał.

W ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości" do szkół trafiło wyposażenie wartości łącznie blisko 1 mld zł. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, wyposażonej w odpowiedni sprzęt do prowadzenia zajęć praktycznych, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W skład wyposażenia podstawowego, które szkoły zobowiązane są zakupić, wchodzą: drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.), mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.); stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

logo lgdrk nowe 180Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD RK -  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zwołuję Walne Zebranie Członków na dzień 23 września  2022 r. (piątek) na godz. 16.00 – pierwszy termin, drugi termin – godz. 16.15, które odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Kosieczynie, ul. Główna 42.

harmonogram spotkań lgdStowarzyszenie Lokalna Grupa działania Regionu Kozła zaprasza  Mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji związanych z kulturą i oświatą z obszaru Regionu Kozła, na spotkania konsultacyjne ws. przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju Regionu Kozła na nowy okres finansowania 2021-2027, które odbędą się w każdej Gminie należącej do Regionu Kozła, zgodnie z załączonym harmonogramem.

Miej swój wkład w rozwój obszaru w kolejnych latach. Weź udział w warsztatach poświęconych analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LSR, celów strategii, w tym celów końcowych i rezultatów oraz planowanych działań w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Harmonogram spotkań - [PDF]

20220831 133858Dnia 25.08.2022 r. w Nowym Miasteczku w obecności przedstawicieli Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy PROWadzi Lubuskie.

Partnerami projektu byli:

- Stowarzyszenie LGD Brama LUBUSKA

- Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

- Lokalna Grupa Działania Zielone Światło

- Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie.

Celem realizacji operacji było "Promocja regionu Ziemi Lubuskiej i wsparcie ruchu turystycznego poprzez stworzenie Centrum Informacji Turystycznej, wydanie gadżetów reklamowych i publikację wydawnictw oraz udział w targach turystycznych w wyniku realizacji projektu współpracy pomiędzy 5-cioma Lokalnymi Grupami Działania z Województwa Lubuskiego".

Operacja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00003-6936-UM0420006/21 z dnia 23.09.2021 roku.

logo lgdrk nowe 180„Nasz Zabytek” to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Weź w nim udział i pokaż nam zabytek w Twojej okolicy, któremu warto przywrócić świetność. Opowiedz nam w jaki sposób mógłby zostać wykorzystany w przyszłości, jak może służyć Tobie i Twojej społeczności.  Możesz wykreować jego nową funkcję społeczną. Twoje zgłoszenie ma szansę na realizację!

Szczegóły na: http://mostthemost.pl/nasz-zabytek/

logo lgdrk nowe 18025.08.2022 r. (czwartek) Biuro LGD RK nieczynne z powodu udziału w konferencji podsumowującej Projekt Współpracy PROWadzi Lubuskie.

grant FD 2022 1Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu otrzymała od fundacji Forum Dialogu grant w wysokości 7 000 zł na projekt upamiętniający żydowską społeczność miasta.

Szkoła (kiedyś jako Gimnazjum w Zbąszyniu, którego dyrektorem był pan Zenon Matuszewski, znany i ceniony zbąszyński regionalista) od dwudziestu lat realizuje projekty upamiętniające dziedzictwo żydowskie w Zbąszyniu. W ramach projektu „Pamięć dla przyszłości” uczniowie pod opieką nauczycieli historii biorą co roku udział w grze miejskiej „Śladami Preludium Zagłady”. Gra ma swoje kolejne edycje do dziś i zapraszani są do niej uczniowie szkół z całej gminy. W szkole odbywają się okolicznościowe wystawy, projekcje filmów, spotkania z regionalistami, warsztaty. W 2020 r. szkoła realizowała projekt także finansowany z grantu pt. „Nie ma ich przy mnie, a przecież na krok mnie już nie odstąpią”. Uczniowie stworzyli wtedy film animowany o przedwojennych mieszkańcach miasta na podstawie historii Izabeli Weber – ocalałej Żydówki, która w 1938 r. została deportowana do Zbąszynia i tutaj zamieszkała u swej rodziny.

logo rk 180Stanowisko Rady LGDRK w sprawie protestu od oceny wniosku nr 4/P/1/2022 p. Katarzyny Pokorskiej

Dnia 15.07.2022 r. wpłynął protest (załącznik nr 1 do protokołu) od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR wniosku nr 4/P/1/2022 wnioskodawcy Katarzyny Pokorskiej, złożonego w ramach naboru nr 1/2022 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji - Podejmowanie działalności gospodarczej.

Nr wniosku: 4/P/1/2022, złożony dnia 10.05.2022 r.

Wnioskodawca: Katarzyna Pokorska, zam. Kargowa

Tytuł operacji: „PROJEKTOWANIE BUDYNKOW I WIZUALIZACJE”

Opis operacji z wniosku i biznesplanu (przytoczone cytaty z dokumentów, zachowana pisownia oryginalna):

„USLUGI BIURA KIEROWANE BĘDĄ DO OSOB KTÓRE ZAMIERZAJA WYBUDOWAC DOM, ZMIENIC JEGO UKLAD, CZY ZALATWIC NIEZBEDNA DOKUMENTACJE ZWIAZANA Z BUDOWA CZA ADAPTYACJA TERENU. ZAMIERZAM TEZ UCZESTNICZYC W SZKOLENIACH Z OBSLUGI NOWYCH PROGRAMOW W KIERUNKU ARCHITEKTURY, OBECNIE NA TERENIE GMINY NIE MA INNEGOM BIURA ARCHITEKTONICZNEGO, NAJBLIZEJ POLOZONE BIURO ZNAJDUJE SIE W MIEJSCOWOSCI SULECHOW. OSOBY KORZYSTAJACE Z USLUG BIURA BEDA WYCHODZILY Z GOTOWYM PROJEKTEM I ZAKRESEM WSTEPNEJ WIEDZY NA TREMAT MATERIALOW JAKIE BEDA POTRZEBNE DO BUDOWY DOMU. KOMPLEKSOWA OBSLUF=GA ZACZYNAJAC OD KONCEPCJI PROJEKTU POPRZEZ JEJ ZATWIERDZENIE, PRZENIESIENIE TEGO DO PROGRAMU, WYPELNIENIE WNIOSKOW O POZWOLENIA, PRZYLACZA DO SIECI, POZOSTALA DOKUMENTACJA ZWIAZANA Z BUDOWA I GOTOWY PROJEKT DO REKI Z POZWOLENIEM NA BUDOWE.”

„JAK WIEMY CORAZ WIECEJ OSOB POTRZEBUJE TAKIEGO PROJEKTU, PONIEWAŻ MLODZI LUDZIE I NIE TYLKO „IDA NA SWOJE” JEST TO CEL DLUGOTERMONOWY, PONIEWAŻ ZAWSZE BĘDZIE TO POTRZEBNE. W PLANIE JEST TAKŻE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ NA ZASADNIE ROZNOSZENIA ULOTEK, WITRYNA REKLAMOWA. CELEM KONCOWYM BĘDZIE ZYSK Z PROJEKTÓW KTÓRY BĘDZIE SPOSOBEM NA ZYCIE I DALSZĄ REKLAME BIURA, JEGO ROZWIJANIE ORAZ SZKOLENIA. OCHRONA SRODOWISKA POPRZEZ WPROWADZENIE POMP CIEPLA, PANELI SLONECZNYCH ORAZ INNYCH ROZWIAZAN Z MOZLIWOSCIA JAKIE POSIADAJA KLIENCI I USYTUOWANIEM ICH DZIELEK.

CELEM JEST STWORZENIE BIURA KTÓRE BĘDZIE DOSTEPNE DLA KAZDEJ GRUPY WIEKOWEJ JAK I FINANSOWEJ, ELASTYCZNY DZIEN PRACY PRZYCIAGNIE KLIENTOW, PONIEWAŻ BIURO CZYNNEJ JEST TAKŻE POPOLUDNIAMI.

DO OSOIAGNIECIA CELU NIEZBEDNE JEST SFINANSOWANIE PROGRAMOW JAKIE SA POTRZEBNE DO PROJEKTOWANIA ARCHICAD ORAZ ARTLANTIS, N IZEBEDNY JEST TU TAKŻE KOMPUTER WYPOSARZONY W SPRZET KTÓRY POZWOLI NA SZYBKA I SPRAWNA PRACE.”

 tabela1

koszty wg załączonych ofert przez Wnioskodawcę (najtańsza oferta):

LAPTOP: 7 699,00 zł

ARCHICAD: 9 569,40 zł

ARTLANTIS: 3 310,00 zł

DRUKARKA: 9 840,00 zł

KOMPUTER: 10 599,00 zł

Suma kosztów wg załączonych ofert: 41 017,40 zł

tabela2

 

WYMIENIOME POZYCJE KOSZTOWE SA KALKULOWANE NA PODSTAWIE DZISIEJSZYCH CEN I SPOSOBU ROZLICZANIA.

Zakres protestu: od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR

  • Zarzut z protestu (przytoczony cytat, zachowana pisownia oryginalna):

„Ocena Rady LGD Regionu Kozła nawet w najmniejszym stopniu, z uwagi na niezwykłą oszczędność w słowach, nie pozwala na przedstawienie swoich racji mi jako wnioskodawcy. Szczerze mówiąc nie wiadomo co oceniała Rada i jakie są argumenty i wnioski.”

Stanowisko Rady:

Regulamin organu decyzyjnego, PROCEDURA OCENY I WYBORU OPERACJI SKŁADANYCH W RAMACH OGŁOSZEŃ O NABORACH WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA są to dokumenty dostępne na stronie internetowej LGD RK.

Wzór karty oceny formalnej i zgodności z PROW został udostępniony jako załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze nr 1/2022, Wnioskodawca otrzymał pismo informujące, że wniosek został niewybrany do realizacji z powodu niespełnienia warunku zgodności z LSR w zakresie: zgodność operacji z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji. Do pisma została załączona kserokopia uchwały Rady nr XXXXII/248/2022 z dnia 04.07.2022 r. zawierająca uzasadnienie oceny (załącznik nr 2 do protokołu).

Uwzględniając powyższe argumenty, zarzut z protestu jest bezzasadny.

  • Kolejny zarzut z protestu (przytoczony cytat, zachowana pisownia oryginalna):

„Biznesplan który złożyłam w ramach naboru wniosków był przygotowany samodzielnie i zapewne posiada liczne niedociągnięcia. Problemem jednak nie jest fakt niespełniania warunków LSR ale błędy rachunkowe i na nich LGD powinna skupić się podczas swojej oceny zgodności z LSR. Koszty jednostkowe jednoznacznie pokazują że wydatki stanowiące podstawę do wyliczenia kwoty pomocy są wyższe aniżeli 50 tys. zł. Rada LGD jednak podeszła do oceny bez analizy całości biznesplanu, skupiając się tylko na szczegółach, niestety obarczonych błędami rachunkowymi”

Stanowisko Rady:

Złożona przez Wnioskodawcę dokumentacja zawierała braki oraz dane z wniosku i załączników były rozbieżne, w związku z czym Wnioskodawca został wezwany pismem z dnia 11.06.2022 r. (załącznik nr 3 do protokołu) do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia dokumentów. Między innymi, w związku z błędami rachunkowymi, błędnym zsumowaniem oraz niespójnością kwot wydatków stanowiących podstawę wyliczenia kwoty pomocy wykazaną w Zakresie rzeczowo-finansowym operacji (tabela 7.1 Biznesplanu) z kwotami wynikającymi z załączonych ofert, Wnioskodawca został wezwany do złożenia wyjaśnień i doprecyzowania kwoty wydatków stanowiących podstawę wyliczenia kwoty pomocy.

Wnioskodawca złożył wyjaśnienia w piśmie z dnia 21.06.2022 r. (załącznik nr 4 do Protokołu) i oświadczył, że:

”wskazana kwota w tabeli 7.1 jest błędna, wpisana przez pomyłkę i złe obliczenie, poprawnie powinno tam być wpisane wydatki ogółem 41 017,40 zł, wydatki stanowiące podstawę do wyliczenia kwoty pomocy to także kwota w wysokości 41 017,40 zł, w tabeli 9.3 również kwota 41 017,40 zł. Poprawiona tabela dołączona (…)”

Wnioskodawca, pomimo wezwania do wyjaśnień, wskazuje kwotę wydatków stanowiących podstawę wyliczenia kwoty pomocy niezgodną z warunkami przyznania pomocy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne, w związku z czym, Rada podtrzymuje stanowisko uznania wniosku za niezgodny z LSR z powodu niezgodności z programem PROW 2014-2020 w zakresie:

„VI.6 Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych”

„VIII.7 Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację”.

  • Kolejny zarzut z protestu (przytoczony cytat, zachowana pisownia oryginalna):

„Należy zaznaczyć iż ludzie z poza kręgu LGD nie są ekspertami w pisaniu biznesplanów czy aplikowaniu o środki z PROW. To biuro LGD jest zarówno przeszkolone jak i uzyskuje środki publiczne aby doradzać wnioskodawcom i pomagać im uzyskać dotacje, a nie działać przeciwko im.”

Stanowisko Rady i biura LGDRK:

Biuro LGD świadczy bezpłatne doradztwo potencjalnym beneficjentom, organizuje spotkania informacyjne/szkolenia w związku z prowadzonymi naborami wniosków, jednak Wnioskodawca p. Katarzyna Pokorska nie konsultowała wniosku ani biznesplanu z pracownikami biura LGDRK, nie skorzystała z doradztwa biura przed złożeniem wniosku, nie wzięła również udziału w zorganizowanym szkoleniu (w Kargowej w dniu 29.04. br.).

Pani Katarzyna Pokorska przyszła do biura LGD RK z wnioskiem i biznesplanem w przedostatnim dniu naboru, została zapytana przez pracownika czy sprawdzić wniosek i biznesplan, zaprzeczyła i odpowiedziała, że przyszła złożyć wniosek. Wniosek został zarejestrowany w dniu 10.05.2022 r. pod numerem 4/P/1/2022.

  • Kolejny zarzut z protestu (przytoczony cytat, zachowana pisownia oryginalna):

„ Co więcej LGD wchodzi w kompetencje Urzędu Marszałkowskiego, do którego biznesplan (po ocenie z kryteriami wyboru) z tymi błędami powinien trafić w celu dokonania jego korekty merytoryczno-finansowej. Ponieważ nie bardzo można odnieść się do oceny Rady LGD z uwagi na brak uzasadnienia merytorycznego oraz biorąc powyższe pod uwagę przede wszystkim w zakresie zaistniałych błędów rachunkowych w obliczeniach i zsumowaniach wnoszę o ponowną ocenę wniosku pod względem zgodności z LSR oraz oceny wniosku pod względem kryteriów wyboru.”

Stanowisko Rady:

Zgodnie z PROCEDURĄ OCENY I WYBORU OPERACJI SKŁADANYCH W RAMACH OGŁOSZEŃ O NABORACH WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA oraz Regulaminem organu decyzyjnego, wniosek który zostaje uznany za niezgodny z LSR, w tym niezgodny z Programem, w ramach którego jest planowana operacja, nie podlega ocenie według obowiązujących dla danego naboru kryteriów wyboru operacji. Uwzględniając powyższe argumenty, zarzut z protestu jest bezzasadny.

Po zapoznaniu się z wszystkimi zarzutami z wniesionego protestu, Rada zajmuje stanowisko dotyczące podtrzymania pierwotnej oceny wniosku i uznania operacji za niezgodną z LSR z powodu niezgodności z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji.

Uchwała w sprawie dotyczącej braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia w stosunku do uznania wniosku nr 4/P/1/2022 p. Katarzyny Pokorskiej za niezgodny z programem PROW na lata 2014-2022 i w związku z tym uznany za niezgodny z LSR, została podjęta jednogłośnie (załącznik nr 5 do protokołu).

Protest (załącznik nr 1 do protokołu), wniosek nr 4/P/1/2022 oraz dokumentacja z oceny wniosku wraz z pismem z dnia 11.06.2022 r. (załącznik nr 3 do protokołu) wzywającym Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia dokumentów wraz z odpowiedzią Wnioskodawcy (pismo z dnia 21.06.2022 r. - załącznik nr 4 do Protokołu) oraz stanowisko Rady, w formie uchwały, dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia (załącznik nr 5 do protokołu) zostaną przekazane do rozpatrzenia właściwej instytucji, czyli do Zarządu Województwa Lubuskiego.

1. Protokół z posiedzenia Rady dotyczącego zajęcia stanowiska w sprawie złożonego protestu

2. Załącznik nr 1

3. Załącznik nr 2

4. załącznik nr 3

5. Załącznik nr 4

6. Załącznik nr 5

7. Stanowisko Rady LGDRK w sprawie protestu od oceny wniosku nr 4/P/1/2022 p. Katarzyny Pokorskiej - [PDF]