szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

Liceum Garczyńskiego w Zbąszyniu otrzymało po raz drugi tytuł "Szkoła Dialogu 2015", tym razem jako szkoła kontynuująca działania na rzecz dialogu między narodami, szczególnie zaś ze względu na przywracanie pamięci o Żydach mieszkających kiedyś w Zbąszyniu. Reprezentacja grupy projektowej Zbąszyński Balaganudała się wraz z opiekunką Anitą Rucioch-Gołek do Warszawy na uroczystą galę w Teatrze Wielkim podsumowującą kolejną edycję ogólnopolskiego projektu "Szkoła Dialogu".

Z okazji Dnia Sołtysa składam wyrazy wdzięczności i szacunku wszystkim sołtysom Regionu Kozła za Waszą pracę na rzecz społeczności lokalnej. 
W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła życzę naszym sołtysom także dużo zdrowia, pomyślności i urzeczywistniania wszystkich dobrych pomysłów, które służą mieszkańcom.
 

Prezes LGD RK - Witold Silski

Szczegóły – kontakt z organizatorem Stowarzyszenie Chociszewo – Wspólna Przyszłość 693 280 695

PLAKAT

Zwołuję na środę 27 stycznia, na godz. 16:00 w Domu Kultury w Zbąszynku nadzwyczajne Walne Zebranie Członków poświęcone ostatecznemu zatwierdzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020.
Ze względu na ważność sprawy - proszę o niezawodne przybycie.
 

Prezes Zarządu - Witold Silski

W dniu 22 grudnia w Dąbrówce Wlkp. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła, podczas którego został przyjęty dokument o nazwie: „ Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” zwana Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020. W zebraniu uczestniczyło ponad 50 % członków Stowarzyszenia, wobec czego wszystkie uchwały były prawomocne.

Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD RK -  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 22 grudnia 2015 r. na godz. 16.00 – pierwszy termin, drugi termin – godz. 16.15, które odbędzie się w Centrum Kultury i Folkloru (za Szkołą Podstawową) w Dąbrówce Wlkp. , ul. Piastowska 37

Tegorocznej 41. Biesiadzie Koźlarskiej towarzyszyły różnorodne wydarzenia, wzbogacające to doroczne święto kultury i folkloru. Zaczęło się od Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych Regionu Kozła zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Zbąszyniu przy wsparciu finansowym Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła. Konkurs był tematycznie powiązany z Biesiadą, a jego rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom odbyło się na scenie biesiadnej w niedzielne popołudnie. Drugim wydarzeniem było zorganizowanie wystawy fotograficznej Etnografowie .. Wystawie prac fotograficznych z archiwum etnograficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu towarzyszył wykład dr Marty Machowskiej – pracownika naukowego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Zwiedzający wystawę prezentującą badania nad kulturą ludową i folklorem Zbąszynia a także okolic mogli również posmakować regionalnych potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Stefanowie.

Na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła, które odbyło się w dniu 22 września w Zbąszynku podjęto szereg uchwał istotnych dla dalszej działalności Stowarzyszenia. Jedną z nich było wprowadzenie zmiany w Statucie określającej zasady reprezentacji w Radzie Decyzyjnej, będącej organem LGD zajmującym się wyborem projektów do dofinansowania. Ustalono, że Rada będzie liczyła 7 osób, a w jej składzie znajdą się 3 osoby reprezentujące czynnik społeczny oraz po dwie osoby reprezentujące czynnik gospodarczy i publiczny.

Konsekwencją tego zapisu było wybranie w skład Rady członków Stowarzyszenia posiadających doświadczenie z zakresu oceny wniosków unijnych. Ustalono, że co najmniej 50% członków Rady powinno spełniać to kryterium, a przed rozpoczęciem swojej działalności wszyscy zostaną poddani szkoleniom zakończonym egzaminem. W skład Rady weszli:

Kontynuujemy tradycje!

(wyniki konkursu plastycznego dla dzieci szkół podstawowych)

Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła jest organizatorem konkursu plastycznego „Kontynuujemy tradycje” dla uczniów szkół podstawowych Regionu Kozła. Na pierwszą edycję konkursu wpłynęły bardzo interesujące prace, pokazujące kreatywność i artystyczne zacięcie autorów, co bardzo ucieszyło organizatorów. Otrzymaliśmy prace plastyczne z dziesięciu szkół podstawowych z Regionu Kozła (Brójce - 10, Dąbrówka Wlkp. - 2, Nądnia - 8, Zbąszyń - 63, Łomnica - 15, Siedlec - 19, Nowe Kramsko - 12, Zbąszynek - 7, Przyprostynia - 12 i Strzyżewo - 24), natomiast informacja o konkursie rozesłana była do dziewiętnastu placówek.