szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

W związku z pożarem w Dąbrówce Wlkp. istnieje konieczność przeniesienia Walnego Zebrania Członków LGD RK w inne miejsce. Zapraszamy w dniu 22 września o godz. 16:00 do sali w Domu Kultury w Zbąszynku. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Prezes Zarządu LGD RK - Witold Silski

W związku z pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Regionu Kozła na lata 2014 -2020, zachęcamy do zgłaszania pomysłów, które mogłyby być realizowane przez LGD w ramach wspomnianej strategii. Zadania te muszą być zgodne z umieszczonymi w strategii celami i służyć mieszkańcom całego Regionu Kozła, integrować i aktywizować, przyczyniać się do rozwoju regionu lub podnoszenia kwalifikacji, tworzenia i rozwijania miejsc pracy. O umieszczeniu pomysłu w strategii zadecyduje Zarząd LGD po przeanalizowaniu zgodności z celami, krajowymi i unijnymi aktami prawnymi oraz możliwościami finansowymi.
 

Spotkanie konsultacyjne poświęcone przygotowaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Regionu Kozła na lata 2014 – 2020 , które zakończyło cykl tzw. moderowanych konsultacji otwartych z przedstawicielami społeczności gminnych, odbyło się w dniu 10.09 w Zbąszyniu. Podobnie jak spotkanie z poprzedniego dnia w Siedlcu miało charakter zajęć seminaryjnych, podczas których starano się określić główne cechy Regionu, zwracając uwagę na jego specyfikę, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, by w części końcowej spróbować nakreślić najważniejsze problemy do rozwiązania oraz przedsięwzięcia prowadzące do zrealizowania założonych celów.

Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD RK -  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 22 września 2015 r. na godz. 16.00 – pierwszy termin, drugi termin – godz. 16.15, które odbędzie się w Centrum Kultury i Folkloru (za Szkołą Podstawową) w Dąbrówce Wlkp., ul. Piastowska 37.

Kontynuujemy tradycję” z okazji 41 Biesiady Koźlarskiej w Zbąszyniu - Konkurs Plastyczny.

 

Regulamin

 

Karta zgłoszenia

 

41. Biesiada Koźlarska - 25-27 września 2015 r., Zbąszyń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r. biuro LGD RK w Kargowej będzie czynne dwa dni w tygodniu, tj. we wtorek oraz środę w godz. od 10:00 do 14:00.
W dalszym ciągu można komunikować się z nami wysyłając korespondencję na adres mailowy: biuro@lgdrk.pl.

Tradycyjne, jak co roku, odbył się 13 czerwca w Dąbrówce Wlkp. XXII Festiwal Folklorystyczny „ U progu lata”. Impreza ta jest organizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Kultury Dąbrowieckiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła oraz Urząd Miejski w Zbąszynku. W wydarzeniu uczestniczą corocznie zaprzyjaźnione zespoły wykonujące taniec i śpiew ludowy z różnych krain geograficznych Polski. W tym roku zaproszono Zespół Tańca Ludowego „Kębłowo”, Zespół „Przyprostyńskie Koziołki”, Zespół Tańca Ludowego „Cybinka” z Grodziska Wlkp. oraz miejscowe zespoły: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca im. T. Spychały i zespół „Dąbrowszczanka”. Nie zabrakło też młodych muzyków , których w miejscowej szkole prowadzi mistrz Jan Prządka.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XII Jarmarku Św. Piotra w okowach, który będzie miał miejsce w dniach : 01 - 02 sierpnia 2015 na Plaży Miejskiej w Zbąszyniu (Wielkopolska). Zbąszyńskie Centrum Kultury było organizatorem poprzednich edycji jarmarku, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Z roku na rok Jarmark rozwija się i przyciąga coraz to więcej rzemieślników, rękodzielników i wystawców produktów regionalnych z całej Polski. W ciągu dwóch dni w imprezie uczestniczyło ok. 5 tys. osób.

Szczegóły w załączniku

XXII DĄBROWIECKIE SPOTKANIA FOLKLORYSTYCZNE „U PROGU LATA” - 13 czerwca