szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

W niedzielę 7 czerwca odbył się XVI Rodzinny Rajd Rowerowy Regionu Kozła, którego trasa została wyznaczona od Kosieczyna przez Dąbrówkę Wlkp., Chlastawę, Nądnię, Perzyny, Przyprostynię do Stefanowa. Chęć wzięcia udziału w tej eskapadzie wyraziło pierwotnie prawie 100 osób, jednakże ze względu na bardzo obfite opady deszczu ostatecznie przed kościołem w Kosieczynie zgromadziło się około 40 najwytrwalszych cyklistów.

W dniach od 28 do 31 maja 2015 r. odbyła się zorganizowana przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła wizyta studyjna na Podlasiu. Stanowiła ona jeden z elementów szkolenia dla członków Zarządu i Rady powiązanego z ewaluacja końcową Lokalnej Strategii Rozwoju. Szkolenie postanowiono przeprowadzić na terenie LGD NAREW – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, która była jednym z naszych partnerów projektu współpracy o nazwie: Produkt Lokalny Atrakcją Turystyczną.

W dniach 28 i 29 maja biuro LGD RK będzie nieczynne z powodu wyjazdu pracowników i członków Zarządu na szkolenie. Za utrudnienia przepraszamy.

W dniu 21 .05 odbyło się w Dąbrówce Wlkp. Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła, podczas którego podjęto trzy ważne uchwały porządkujące podstawy działania naszej organizacji.

Zebranie przedstawicieli LGD podjęło decyzję o zmianie swojego statutu ze względu na rozległość zmian w uregulowaniach prawnych, jakie nastąpiły od roku 2008. Przygotowania do nowej perspektywy na lata 2014 – 2020 spowodowały, że przed opracowaniem lokalnej strategii działania należało wprowadzić do statutu Stowarzyszenia szereg zmian, które w efekcie skutkowały podjęciem decyzji o uchwaleniu nowego statutu. Dokument ten zostanie przedłożony w Sądzie Rejonowym w Zielonej Gorze w celu jego rejestracji.

logo rkNa podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD RK -  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 21 maja 2015 r. na godz. 16.00 – pierwszy termin, drugi termin – godz. 16.15, które odbędzie się w Centrum Kultury i Folkloru (za Szkołą Podstawową) w Dąbrówce Wlkp. , ul. Piastowska 37

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zaprasza na XVI Rodzinny Rajd Rowerowy Regionu Kozła w dniu 7 czerwca 2015 r. na trasie Kosieczyn, Zbąszynek, Dąbrówka Wlkp., Chlastawa ( Jeziorko Koźlarskie ), Nądnia, Nowa Wieś Zbąska, Przyprostynia, Stefanowo Rozpoczęcie Rajdu na parkingu przy kościele w Kosieczynie.

W dniach 16 i 17 maja odbył się kurs instruktora turystyki kwalifikowanej o specjalności – turystyka kajakowa. Skierowany był do osób, które samodzielnie zamierzają organizować i prowadzić imprezy w zakresie turystyki kajakowej. Uprawnienia zdobyte na tym kursie pozwolą na pełnienie funkcji kierownika wycieczek, obozów wędrownych i imprez turystycznych, w których będą stosowane kajaki. Program kursu prowadzonego przez fachowców z Warszawy obejmował zagadnienia teoretyczne z zakresu organizowania imprez, bezpieczeństwa, metodyki prowadzenia wycieczek, krajoznawstwa , prawa ,itp. oraz zagadnienia praktyczne ćwiczone podczas drugiego dnia kursu na spływie po rzece Obrzycy.

W dniu 14 maja w pięknej sali Filharmonii Folkloru Polskiego w Zbąszyniu odbył się uroczysty koncert w ramach konferencji poświęconej podsumowaniu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Regionu Kozła w latach 2009 – 2015. Do udziału w tej imprezie zostali zaproszeni członkowie LGD, beneficjenci, przedstawiciele samorządów lokalnych z terenu objętego Lokalną Strategią Rozwoju, osoby, które przyczyniły się do powodzenia realizacji przedsięwzięć zakładanych w ramach programu Leader na lata 2007 – 2013.

Niedziela 10 maja 2015 r. przywitała uczestników Parady Motocyklowo – Samochodowej po Regionie Kozła pochmurną aurą i niską temperaturą. Pogorszenie pogody spowodowało , że na starcie w Kargowej ze zgłoszonych wcześniej 50 załóg motocyklowych stawiło się tylko 20, ale za to przyjechały wszystkie zapisane załogi samochodowe. Łącznie w zwiedzaniu Regionu szlakiem drewnianych zabytków sakralnych wzięło udział 60 osób. Po zarejestrowaniu uczestników imprezy i wyposażeniu w okolicznościowe koszulki oraz naklejki, zebranych powitał prezes Zarządu LGD RK – Witold Silski, życząc udanej eskapady po Regionie.

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs: „Najpiękniejsza Wieś Lubuska 2015”, który został objęty honorowym patronatem Elżbiety Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego. W konkursie mogą uczestniczyć sołectwa z terenu woj. lubuskiego.