szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

dsc 0107Po ponad 10 letniej przerwie, decyzją Kapituły Regionu Kozła i Zarządu LGD RK , postanowiono wznowić jeden z istotnych elementów integracji regionu – współzawodnictwo straży pożarnych. Ustalono, że w tym roku zawody sportowo – pożarnicze zorganizuje gmina Trzciel, która zamierzała przeprowadzić także zawody dla drużyn pożarniczych z terenu swojej gminy. Imprezę tę zaplanowano i przeprowadzono w sobotę, 30 czerwca, na stadionie miejskim w Trzcielu. W szranki stanęli druhowie strażacy z wszystkich gmin Regionu Kozła. Zawody poprzedził przemarsz strażaków oraz wozów bojowych z uruchomionymi syrenami przez centrum miasta. Wszyscy zmierzali za Obrę na stadion miejski. Tutaj na płycie boiska prowadzący paradę złożył meldunek burmistrzowi Trzciela – Jarosławowi Kaczmarkowi o gotowości do odbycia zawodów. Zawody postanowiono przeprowadzić zgodnie z obowiązującym w strażach pożarnych regulaminem, a sędziami byli zawodowi strażacy z PSP z Międzyrzecza. Na ostateczną klasyfikację składało się zdobycie punktów w dwóch konkurencjach- biegu sztafetowym oraz   w części bojowej , dla zgromadzonych widzów najbardziej widowiskowej.

dsc 2457Mieliśmy w Zbąszyniu niebywałą okazję nawiązać relację z potomkami tutejszych Żydów, którzy przed wojną mieszkali w tym przygranicznym wtedy mieście. Isabella i Chaim Webberowie w dniach 13 – 17 czerwca odwiedzili Zbąszyń w poszukiwaniu śladów rodziny, której po lipcu 1939 dziewięcioletnia wtedy Isabella nigdy już nie zobaczyła.

Państwo Weberowie przyjechali na specjalne zaproszenie Anity Rucioch-Gołek, kierowniczki Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu, a także Liderki Dialogu – uczestniczki ogólnopolskiego programu Fundacji Forum Dialogu z Warszawy, która na ten cel otrzymała indywidualne Stypendium na działania lokalne od tejże fundacji.

dsc 2781Niewielu z nas wybiera się na rowerową wycieczkę do Stefanowic - a szkoda, bo naprawdę warto. Choć może to dobrze: okolica ta dlatego jest tak urokliwa, bo turyści rzadziej tu docierają. Mało kto wie wie, jak dotrzeć do starego poewangelickiego cmentarza ukrytego wśród dąbrowy lub którędy dotrzeć w okolice najstarszych olęderskich zabudowań. Dlatego o „kawałek” ciszy tutaj nietrudno. Widoki piękne, a tutejsi ludzie - serdeczni. Uczestnicy rajdu rowerowego "Szlakiem zabytków kultury i architektury gminy Zbąszyń", drugiego w cyklu w tym roku, organizowanego przez UTW w Zbąszyniu dla seniorów, mieli szczęście: podczas wycieczki do Stefanowic ich lokalnymi przewodnikami byli sołtys, Grzegorz Nowaczyk, oraz Franciszek Cebula, od kilku lat szczęśliwie mieszkający w tej okolicy, na co dzień także słuchacz UTW. Nasi gospodarze przyjęli nas kawą i ciastem, a później na poczęstunek przygotowano kiełbaski z rusztu. Sołtys opowiadał nam m.in. o tym, jak dziś żyje się w Stefanowicach, ale także o historii miejscowości, począwszy od czasów, gdy były tu osady Nowe Czeskie i Stare Czeskie, o tym, kiedy i gdzie powstała tu pierwsza szkoła, kim byli dawni mieszkańcy wioski: polscy i niemieccy; a także o tragicznych historiach z czasów wojny, która nie oszczędziła także tutejszych ludzi. Do tej opowieści dołączył się pan Cebula, który jednoznacznie podkreślił, że już wiele lat temu zdecydował, że właśnie tutaj wybuduje swój dom. Po tych opowieściach wiedzieliśmy już dlaczego.

logo rk 180W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
W związku z powyższym aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność, udostępniamy poniżej.

Szczegóły zawiera załączone poniżej pismo ARiMR.

1. LIST ARiMR

2. KLAUZULA DO DZIAŁANIA 19.2

3. KLAUZULA DO LISTY OBECNOŚCI

4. KLAUZULA DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO

dsc 0215Obradujący w dniu 20 czerwca w Dąbrówce Wlkp. członkowie Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła po wysłuchaniu sprawozdań z działalności Zarządu za rok 2017 ( zarówno merytorycznego, jak i finansowego) oraz po przyjęciu wyjaśnień uzupełniających postanowili udzielić Zarządowi absolutorium. Ze sprawozdania wynikało, że działalność LGD była skierowana głównie na udzielanie pomocy na rozwój firm oraz w zakresie rozwoju infrastruktury kulturalnej oraz turystycznej i rekreacyjnej. W poprzednim roku przeprowadzono po 4 nabory wniosków na rozwój zarówno firm, jak i na rozbudowę infrastruktury społecznej. Udzielono łącznej pomocy na kwotę 1 mln 720 tys. zł.

logo rk 180W dniu 30 czerwca 2018 r. na stadionie w Trzcielu przy ul. Poznańskiej odbędą się Zawody Sportowo - Pożarnicze Regionu Kozła. Program zawodów obejmuje:

15:45 - zbiórka drużyn na Placu Zjednoczenia Narodowego

16:00 do 16:30 - przemarsz drużyn z orkiestrą na Stadion Miejski

16:30 - rozpoczęcie zawodów

17:30 - posiłek dla uczestników zawodów

Udział biorą drużyny wytypowane przez komendantów gminnych straży pożarnej 

Zapraszamy amatorów pożarnictwa do kibicowania swoim drużynom.

8W dniu 17 maja została podpisana w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie umowa o przyznaniu pomocy na realizację projektu współpracy realizowanego przez 12 lokalnych grup działania z Polski, w skład których wchodzi również LGD Region Kozła. Projekt współpracy nosi nazwę „Mobilna aplikacja turystyczna” innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR. Projekt polega na wykonaniu i wdrożeniu mobilnej aplikacji dla turystów wraz z systemem zarządzania treścią CMS i portalem www na obszarze działania 12 lokalnych grup działania z województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Aplikacja będzie wykonana do końca października br. na telefony komórkowe z systemem Android i iOS. Dedykowana będzie dla osób uprawiających różnorodne formy aktywności: nordic wal king, turystykę rowerową, kajakową i pieszą. W ramach tej aplikacji prezentowane będą najważniejsze w danym regionie atrakcje oraz obiekty będące dziedzictwem lokalnym, ważne z

Fot. https://szopujemy.com/pl/n/8

punktu widzenia turystycznego. Będzie można zapoznać się z miejscami związanymi z lokalnym rzemiosłem, lokalnymi produktami i usługami, trasy i ścieżki rowerowe, a także z najważniejszymi wydarzeniami odbywającymi się w okolicy. Aplikacja będzie też służyć do obsługi gier terenowych oraz geocachingu ( kesze umiejscowione będą w miejscach szczególnie atrakcyjnych pod względem przyrodniczym, historycznym i kulturowym.)

115 czerwca słuchaczki i słuchacze Uniwersytetu trzeciego Wieku w Zbąszyniu otrzymali indeksy z zaliczeniami za kolejny rok akademicki. Tym razem zakończenie roku miało miejsce w uroczych okolicznościach przyrody na Campingu przy Baszcie dzięki uprzejmości Zbąszyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, więc mniej oficjalnie, ale równie radośnie jak w zeszłych latach. Indeksy seniorom wręczyła prezeska UTW, Małgorzata Przybylska, i w imieniu rektora, burmistrz Zbąszynia, Tomasz Kurasiński, sprawujący honorowy patronat nad Uniwersytetem, oraz Anita Rucioch-Gołek, kierowniczka Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu, która współorganizuje zajęcia dla seniorów. Zdaje się, sądząc po uśmiechach i zadowolonych minach, że wszyscy seniorzy rok zaliczyli, a ponieważ III rok akademicki zaliczono do udanych, zaraz po powrocie z Chorwacji seniorzy rozpoczną kolejny rok zajęć w październiku.

1Słuchaczki i słuchacze z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zbąszyniu odwiedzili ostatnio Opalenicę. Projekt "Jak dobrze mieć sąsiada – doroczne spotkania integracyjne słuchaczy UTW w Zbąszyniu z seniorami z powiatu nowotomyskiego – Opalenica 2018, edycja pierwsza" był współfinansowany przez Powiat Nowotomyski w ramach zadania publicznego. Celem wyjazdu do sąsiedniego miasta była nie tylko integracja środowiska seniorów, ale też pokazanie, jakim dziedzictwem kulturowym może pochwalić się sąsiednia gmina.

dsc 0160Tegoroczny rajd rowerowy zaplanowany na trasie z Babimostu przez Podmokle Wielkie, Kosieczyn, Chlastawę, Nądnię do Zbąszynia i dalej przez Stefanowo, Perzyny, Nową Wieś Zbąską do Grójca odbył się 16 czerwca przy wyjątkowo ciepłej pogodzie z udziałem 70 cyklistów. Najliczniejszą grupę stanowili rowerzyści z gminy Siedlec, na drugim miejscu należy wymienić Babimost, a w dalszej kolejności cyklistów z Wolsztyna, Zielonej Góry, Świebodzina i po kilka osób z pozostałych gmin Regionu Kozła. Po dokonaniu formalności i rozdaniu przygotowanych na tę okoliczność rajdowych czapeczek, uczestnicy zwarta grupą wyruszyli na ścieżkę rowerową prowadzącą do Podmokli Małych. Ze względu na brak wydzielonego szlaku rowerowego z Podmokli w kierunku Kosieczyna rajd poprowadzono polną drogą biegnącą wzdłuż starej przedwojenne linii kolejowej. Trochę dla części uczestników było to uciążliwe, więc postanowili przebyć dłuższą, ale wygodniejszą trasę drogą asfaltową. Wszyscy spotkali się na postoju nad jeziorem Koźlarskim w Chlastawie, gdzie zaplanowano wzmocnienie kaloryczne w postaci placka drożdżowego i kawy oraz herbaty. Wśród rajdowiczów znalazło się kilkoro dzieci, więc postój ten wykorzystali na obejrzenie małego zoo zlokalizowanego na wyspie. Dalsza trasa wiodła przez Nądnię ( ścieżką rowerową) do zbąszyńskich Łazienek. Kolejny postój wykorzystano na ochłodę lodami, napojami i podziwianie plaży wraz z nowym zapleczem.