logo lgdrk nowe 180LGD RK pracuje nad Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Regionu Kozła  na lata 2023-2027

Poniżej przedstawiamy do konsultacji  projekt rozdziału LSR zawierający wypracowane cele oraz zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia.

Uwagi przyjmujemy w terminie do 30 maja 2023 r.

Specyfikacja celów i przedsięwzięć - POBIERZ