szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

logo lgdrk nowe 180Informujemy, że Biuro LGD RK będzie dziś czynne do godz. 12.00 z powodu organizacji Gali Regionu Kozła.

logo lgdrk nowe 180W dniu 1 marca w Zbąszyniu odbędzie się uroczysta Gala Regionu Kozła zorganizowana wspólnie przez Lokalną Grupę Działania RK oraz Stowarzyszenie Gmin RP Region Kozła poświęcona podsumowaniu upływającemu okresowi realizacji strategii dla Regionu Kozła oraz wręczeniu wyróżnień dla osób , zespołów i firm zasłużonych w poprzednim roku dla rozwoju naszego Regionu..
Kapituła Regionu Kozła przyznała za rok 2023 następujące wyróżnienia:
- Nagrody indywidualne zwykłe dla:
p. Martyny Żurek oraz p. Ewy Weil
- Nagrodę honorową dla p. Renaty Śron
- Nagrodę zespołową zwykłą dla: Zespołu Śpiewaczego PAUZA
- Wyróżnienie dla firmy: Centrum Medyczne SALUS z Siedlca
- Wyróżnienie odznaką "Zasłużony dla Regionu Kozła" dla:
p. Edmunda Hildebrandta oraz p. Krzysztofa Dziuby
Nagrodzonym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje.

logo lgdrk nowe 180W związku z zamieszczeniem w dniu 09.01.2024 roku na stronie internetowej  Stowarzyszenia LGD Regionu Kozła www.lgdrk.pl  informacji o planowanych do realizacji operacji własnych, LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 08.02.2024 roku, nie zgłosił się podmiot inny niż LGD, do zamiaru realizacji operacji własnych. Zatem Zarząd Stowarzyszenia LGD Regionu Kozła w najbliższym czasie opracuje wnioski o przyznanie pomocy w przedmiotowych zakresach.

logo lgdrk nowe 180Informujemy, iż biuro Regionu Kozła w dniu dzisiejszym czynne jest do godz. 13.00 z powodu Kapituły Regionu Kozła.

logo lgdrk nowe 180W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

  1. Stowarzyszenie LGD RK realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1167 z późn zm.)
  2. Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie LGD RK jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni  od zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej LGD, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, Stowarzyszenie LGD RK w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

  1. Zakres tematyczny i planowane do realizacji zadania:

 

Zakres tematyczny: Organizacja wydarzeń promujących region oraz aktywizujących i integrujących mieszkańców

 

Pliki do pobrania:

Informacja o operacji własnej nr 1/2024/OW

zał.1 formularz zgłoszenia

zał.2 karta weryfikacji zgłaszającego

zał.3 kryteria wyboru operacji

logo lgdrk nowe 180W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

  1. Stowarzyszenie LGD RK realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1167 z późn zm.)
  2. Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie LGD RK jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni  od zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej LGD, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, Stowarzyszenie LGD RK w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

  1. Zakres tematyczny i planowane do realizacji zadania:

 

Zakres tematyczny: Działania przyczyniające się do wzmocnienia kapitału społecznego:

Kształtowanie kompetencji technicznych i informatycznych dla młodzieży i nauczycieli

 

Pliki do pobrania:

Informacja o operacji własnej nr 2/2024/OW

zał.1 formularz zgłoszenia

zał.2 karta weryfikacji zgłaszającego

zał.3 kryteria wyboru operacji

logo lgdrk nowe 180W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

  1. Stowarzyszenie LGD RK realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1167 z późn zm.)
  2. Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie LGD RK jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni  od zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej LGD, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, Stowarzyszenie LGD RK w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

  1. Zakres tematyczny i planowane do realizacji zadania:

 

Zakres tematyczny: Działania kultywujące i popularyzujące dziedzictwo regionu poprzez wydanie publikacji, oznakowanie obszaru Regionu Kozła oraz upamiętnienie twórców ludowych Regionu Kozła

 

Pliki do pobrania:

Informacja o operacji własnej nr 3/2024/OW

zał.1 formularz zgłoszenia

zał.2 karta weryfikacji zgłaszającego

zał.3 kryteria wyboru operacji

IMG 7184Dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu, pani Anita Rucioch-Gołek, otrzymała tytułu Laureatki Konkursu „Kierunek – innowacja 2023” organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki dla nauczycieli przedszkoli oraz publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół i przedszkoli. Wśród nagrodzonych znalazło się piętnastu nauczycieli przedszkoli, szesnastu szkół podstawowych i dwunastu nauczycieli szkół ponadpodstawowych. 
Konkurs polegał na przygotowaniu opisu zrealizowanej w roku szkolnym 2022/2023 działalności innowacyjnej.

Kryteria oceny pracy konkursowej obejmowały zastosowanie nowatorskich rozwiązań, oryginalność formy opisu działalności innowacyjnej oraz innowacyjny pomysł na wykorzystanie w działalności innowacyjnej narzędzi cyfrowych, techniczna prezentacja opisu. 

Dyrektorka zbąszyńskiej Fiedlerówki otrzymała tytuł laureatki konkursu za innowacyjny projekt powstania i funkcjonowania w szkole "Hamakowni - szkolnej pracowni uważności".
toursalonW dniu 27.10.2023 r. biuro nieczynne.
 
Jesteśmy na targach TOUR SALON w Poznaniu.
 
ZAPRASZAMY: