szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

W dniu 22 grudnia w Dąbrówce Wlkp. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła, podczas którego został przyjęty dokument o nazwie: „ Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” zwana Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020. W zebraniu uczestniczyło ponad 50 % członków Stowarzyszenia, wobec czego wszystkie uchwały były prawomocne.

Spotkanie otworzył i prowadził prezes LGD RK – Witold Silski, który też był prezenterem założeń do LSR. Podczas dyskusji zwracano uwagę na sposób rozdziału środków na poszczególne działania i ostatecznie zaakceptowano propozycję Zarządu, by 3 mln 500 tys . przeznaczyć na tworzenie i rozwój miejsc pracy w Regionie, 500 tys. zł na projekty grantowe , a na projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego 3 mln zł. Ponadto 1 mln 650 tys . zł przypadnie na pokrycie kosztów funkcjonowania i aktywizację, a na projekty współpracy do roku 2018 – 140 tys. zł. Zebrani zatwierdzili również regulaminy: Walnego Zebrania, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.