szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

logo lgdrk nowe 180Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu zaprasza mieszkańców Regionu Kozła do udziału w wyjeździe studyjnym  pn. „Cieki wodne i produkty lokalne promocją regionu na przykładzie Spreewaldu w ramach realizacji operacji własnej pt. „Organizacja wydarzeń promujących region oraz aktywizujących i integrujących mieszkańców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Szczegóły i formularz zgłoszenia w załącznikach:

1. Zaproszenie

2. Formularz zgłoszenia