szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west
logo lgdrk nowe 180Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK) informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020:
Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej
Limit środków dostępnych w naborze:    114 365,11 euro (457 460,44 zł)
Termin składania wniosków:                   31.05.2023 r. – 15.06.2023 r.
Forma wsparcia:                               premia w wysokości  70 000,00 zł  
 
szczegóły tutaj: