szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

W piątek, 22 kwietnia, minęło 25 dwadzieścia pięć lat od dnia, kiedy funkcję burmistrza Babimostu powierzono Bernardowi Radnemu.

Z tej okazji przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Maszewski zwołał XV Sesję Rady Miejskiej, która w pierwszej jej części udzieliła absolutorium burmistrzowi za wykonanie budżetu w roku 2015, a w drugiej, uroczystej części, uczciła ćwierćwiecze pełnienia tej niezwykle odpowiedzialnej i zaszczytnej funkcji. W uroczystościach udział wzięli m.in. małżonka jubilata Małgorzata z synami Michałem i Pawłem.

Ponadto na tę uroczystość: Edward Fedko - wiceprzewodniczący Sejmiku województwa lubuskiego, Bogdan Nowak – członek Zarządu Województwa Lubuskiego; Tadeusz Pająk - radny Sejmiku województwa lubuskiego; Dariusz Wróblewski – starosta powiatu zielonogórskiego; Marek Cebula – burmistrz Krosna Odrzańskiego, pierwszy wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego; Jerzy Fabiś – burmistrz Kargowej; Wiesław Czyczerski – burmistrz Zbąszynka; Jarosław Kaczmarek – burmistrz Trzciela, Danuta Jurzak – wiceburmistrz Sulechowa; Jan Mazur – przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku; Witold Silski – prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Regionu Kozła”, brygadier Maksymilian Koperski – zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze; nadkomisarz Ewa Klementowicz zastępca komendanta Komisariatu Policji w Sulechowie, proboszcz Andrzej Piela z parafii św. Wawrzyńca w Babimoście, proboszcz Waldemar Sołtysiak z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Kramsku; radni, pracownicy i współpracownicy Urzędu Miejskiego; dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych; sołtysi i przewodniczący rad sołeckich, dyrektorzy, kierownicy i właściciele zakładów pracy; prezesi, przewodniczący i członkowie organizacji i stowarzyszeń społecznych; przedstawiciele lubuskich i regionalnych mediów oraz rodzina, młodzież przyjaciele, koleżanki i koledzy jubilata.

Przewodniczący Tadeusz Maszewski w prezentacji zatytułowanej „Gmina Babimost – 25 lat postępu i rozwoju”, przedstawił szereg inwestycji zrealizowanych w ciągu minionego ćwierćwiecza, osiągnięcia na płaszczyźnie współpracy transgranicznej oraz nagrody i wyróżnienia, które w tym okresie przypadły w udziale zarówno gminie jak i jej burmistrzowi.

W dalszej części uroczystości Bernard Radny został odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, a po wystąpieniach gości i życzeniach, które złożyli mu wszyscy obecni, odbyła się część artystyczna, w której zaprezentowali się: muzyk ludowy Adam Knobel, wokalistka Jolanta Reimann, pianista Krzysztof Gostkowski wraz z wokalistką Aleksandrą Zakrzewską, zespół The Friends w składzie Katarzyna Stein, Natalia Wośko i Kacper Jarysz oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury.