szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

Spotkanie konsultacyjne poświęcone przygotowaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Regionu Kozła na lata 2014 – 2020 , które zakończyło cykl tzw. moderowanych konsultacji otwartych z przedstawicielami społeczności gminnych, odbyło się w dniu 10.09 w Zbąszyniu. Podobnie jak spotkanie z poprzedniego dnia w Siedlcu miało charakter zajęć seminaryjnych, podczas których starano się określić główne cechy Regionu, zwracając uwagę na jego specyfikę, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, by w części końcowej spróbować nakreślić najważniejsze problemy do rozwiązania oraz przedsięwzięcia prowadzące do zrealizowania założonych celów.

Uzyskane na spotkaniach materiały zostaną obecnie wykorzystane przez zespół opracowujący strategię do sformułowania celów i wskaźników, jakie powinny zostać przyjęte, by urzeczywistnić społeczne oczekiwania. Dzięki życzliwości włodarzy gmin i ich zaangażowaniu spotkania odbywały się w przygotowanych salach urzędów gmin, za co chcielibyśmy im serdecznie podziękować.