szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west
W związku z pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Regionu Kozła na lata 2014 -2020, zachęcamy do zgłaszania pomysłów, które mogłyby być realizowane przez LGD w ramach wspomnianej strategii. Zadania te muszą być zgodne z umieszczonymi w strategii celami i służyć mieszkańcom całego Regionu Kozła, integrować i aktywizować, przyczyniać się do rozwoju regionu lub podnoszenia kwalifikacji, tworzenia i rozwijania miejsc pracy. O umieszczeniu pomysłu w strategii zadecyduje Zarząd LGD po przeanalizowaniu zgodności z celami, krajowymi i unijnymi aktami prawnymi oraz możliwościami finansowymi.